450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Cornelius Musius

START

10 december 1572

EIND

10 december 1572

PLAATS

Leiden (ZH)

Op 26 juni 1572 trokken geuzen de stad Leiden binnen. Onrust in de stad deed katholieken vluchten. In juli werden er nieuwe, calvinistische, burgemeesters en een schout benoemd. Leiden nam deel aan de Eerste Vrije Statenvergadering op 19 juli, waar Oranje weer als stadhouder werd erkend. Stadsadvocaat Paulus Buys werkte hieraan mee en werd landsadvocaat van Holland. Eind 1572 verzocht Oranje aan admiraal Lumey de gevluchte prior van het Agathaklooster in Delft, Cornelius Musius, terug te brengen. Lumey pakte Musius op, bracht hem naar Leiden en liet hem op 10 december, na vreselijke martelingen, ophangen.

Lees meer over Leiden in de Tachtigjarige Oorlog

Cornelius Musius

Op 26 juni 1572 trokken geuzen de stad Leiden binnen. Onrust in de stad deed katholieken vluchten. In juli werden er nieuwe, calvinistische, burgemeesters en een schout benoemd. Leiden nam deel aan de Eerste Vrije Statenvergadering op 19 juli, waar Oranje weer als stadhouder werd erkend. Stadsadvocaat Paulus Buys werkte hieraan mee en werd landsadvocaat van Holland. Eind 1572 verzocht Oranje aan admiraal Lumey de gevluchte prior van het Agathaklooster in Delft, Cornelius Musius, terug te brengen. Lumey pakte Musius op, bracht hem naar Leiden en liet hem op 10 december, na vreselijke martelingen, ophangen.

Lees meer over Leiden in de Tachtigjarige Oorlog

START

10 december 1572

EIND

10 december 1572

PLAATS

Leiden (ZH)