450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Delft sluit zich aan bij de Opstand

START

26 juli 1572

EIND

26 juli 1572

PLAATS

Delft (ZH)

Na de inname van Den Briel op 1 april 1572, was het stadsbestuur van Delft terughoudend. De stad was omsingeld door koningsgezinde troepen. Tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering te Dordrecht spraken de Staten af Delft onder druk te zetten door de waterwegen af te sluiten. Dit plan hoefde niet uitgevoerd te worden, omdat admiraal Lumey de stad met een geuzenleger kon binnentrekken. De schutterijen wilden Delft niet langer verdedigen en de poorten zwaaiden open. Op 26 juli 1572 sloot Delft zich alsnog aan bij de opstand en erkende Willem van Oranje als stadhouder. In datzelfde jaar nam Willem van Oranje zijn intrek in het Sint-Agathaklooster, het huidige Prinsenhof. De religievrede die Oranje voor ogen had, kwam er in Delft echter niet. In het voorjaar van 1573 moest hij toezien hoe opnieuw een beeldenstorm door Delft raasde. Oranje bevond zich regelmatig in Delft. Op 10 juli 1584 werd hij in deze stad door Balthasar Gerards vermoord. De kogelgaten zijn er nog steeds te zien. In 1623 was het praalgraf van de prins in de Nieuwe Kerk voltooid.

Lees meer over Delft in de Tachtigjarige Oorlog

Delft sluit zich aan bij de Opstand

Na de inname van Den Briel op 1 april 1572, was het stadsbestuur van Delft terughoudend. De stad was omsingeld door koningsgezinde troepen. Tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering te Dordrecht spraken de Staten af Delft onder druk te zetten door de waterwegen af te sluiten. Dit plan hoefde niet uitgevoerd te worden, omdat admiraal Lumey de stad met een geuzenleger kon binnentrekken. De schutterijen wilden Delft niet langer verdedigen en de poorten zwaaiden open. Op 26 juli 1572 sloot Delft zich alsnog aan bij de opstand en erkende Willem van Oranje als stadhouder. In datzelfde jaar nam Willem van Oranje zijn intrek in het Sint-Agathaklooster, het huidige Prinsenhof. De religievrede die Oranje voor ogen had, kwam er in Delft echter niet. In het voorjaar van 1573 moest hij toezien hoe opnieuw een beeldenstorm door Delft raasde. Oranje bevond zich regelmatig in Delft. Op 10 juli 1584 werd hij in deze stad door Balthasar Gerards vermoord. De kogelgaten zijn er nog steeds te zien. In 1623 was het praalgraf van de prins in de Nieuwe Kerk voltooid.

Lees meer over Delft in de Tachtigjarige Oorlog

START

26 juli 1572

EIND

26 juli 1572

PLAATS

Delft (ZH)