450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Eerste Vrije Statenvergadering

START

19 juli 1572

EIND

23 juli 1572

PLAATS

Dordrecht (ZH)

Op 25 juni 1572 sloot Dordrecht zich aan bij de opstand van Willem van Oranje. Dit was niet geheel vrijwillig, want de watergeuzen dreigden met blokkades die de handel zouden stilleggen. Enkele weken later, in juli, verzocht Oranje de opstandige Hollandse steden een Statenvergadering te organiseren. Dit was een risicovolle en illegale onderneming. Als eerste stad van Holland nam Dordrecht van 19 tot 23 juli deze taak op zich. In de refter van het Augustijnenklooster kwamen vertegenwoordigers van twaalf grote en kleine steden bij elkaar. Tijdens deze Statenvergadering besloten de Hollandse steden en edelen zich te organiseren en te verzetten tegen het beleid van de landsheer en zijn adviseurs. Ze erkenden Willem van Oranje opnieuw als stadhouder en zegden Oranje geld toe waarmee hij zijn opstand kon financieren. Zij gingen akkoord met zijn besluit geuzenleider Lumey als gouverneur aan te stellen en bespraken Oranjes wens vrijheid van godsdienst in te voeren. Hoewel de Statenvergadering geen besluit nam over de godsdienstkwestie lag het thema vanaf dit moment bij alle onderhandelingen op tafel. In Dordrecht maakten de Hollandse steden daarom een begin met het bespreken van een weg naar meer vrijheid en verdraagzaamheid.

Lees meer over Dordrecht in de Tachtigjarige Oorlog

Eerste Vrije Statenvergadering

Op 25 juni 1572 sloot Dordrecht zich aan bij de opstand van Willem van Oranje. Dit was niet geheel vrijwillig, want de watergeuzen dreigden met blokkades die de handel zouden stilleggen. Enkele weken later, in juli, verzocht Oranje de opstandige Hollandse steden een Statenvergadering te organiseren. Dit was een risicovolle en illegale onderneming. Als eerste stad van Holland nam Dordrecht van 19 tot 23 juli deze taak op zich. In de refter van het Augustijnenklooster kwamen vertegenwoordigers van twaalf grote en kleine steden bij elkaar. Tijdens deze Statenvergadering besloten de Hollandse steden en edelen zich te organiseren en te verzetten tegen het beleid van de landsheer en zijn adviseurs. Ze erkenden Willem van Oranje opnieuw als stadhouder en zegden Oranje geld toe waarmee hij zijn opstand kon financieren. Zij gingen akkoord met zijn besluit geuzenleider Lumey als gouverneur aan te stellen en bespraken Oranjes wens vrijheid van godsdienst in te voeren. Hoewel de Statenvergadering geen besluit nam over de godsdienstkwestie lag het thema vanaf dit moment bij alle onderhandelingen op tafel. In Dordrecht maakten de Hollandse steden daarom een begin met het bespreken van een weg naar meer vrijheid en verdraagzaamheid.

Lees meer over Dordrecht in de Tachtigjarige Oorlog

START

19 juli 1572

EIND

19 juli 1572

PLAATS

Dordrecht (ZH)