450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Gouda sluit zich aan bij de Opstand

START

21 juni 1572

EIND

21 juni 1572

PLAATS

Gouda (ZH)

In het voorjaar van 1572 liepen de gemoederen in Gouda hoog op. Willem van Oranje was al op 22 april 1572 in de veronderstelling dat Gouda zijn kant had gekozen, wat blijkt uit de brief die hij op die dag aan de stad had gestuurd. Het stadsbestuur wenste zich hieraan niet te branden en stuurde de brief ongeopend door naar de regering in Brussel. Op 19 juni wist Adriaan van Swieten, een van de vertrouwelingen van Willem van Oranje, zich meester te maken van Oudewater. Vandaar nam hij contact op met zijn medestanders in Gouda. Zij kwamen overeen dat voor het aanbreken van de dag, op 21 juni, Van Swieten en zijn mannen de Gouwestad zouden worden binnengelaten aan de Kleiwegspoort. Van Swieten kondigde een godsdienstvrede af, maar de stad offerde die al snel op voor rust en vrede. Ondanks pogingen van het stadsbestuur katholieken te ondersteunen, bleef antikatholiek geweld door katholieken voor komen. In 1573 werd geuzenleider Lumey voor wandaden in de omgeving van Gouda gearresteerd. Gouda stond bekend als een pragmatische en tolerante stad. Het stadsbestuur zocht oplossingen voor het effectief betalen van de troepen. Vanaf de Pacificatie van Gent in 1576 konden katholieken terugkeren zonder om hun geloof te worden onderzocht.

Lees meer over Gouda in de Tachtigjarige Oorlog

Gouda sluit zich aan bij de Opstand

In het voorjaar van 1572 liepen de gemoederen in Gouda hoog op. Willem van Oranje was al op 22 april 1572 in de veronderstelling dat Gouda zijn kant had gekozen, wat blijkt uit de brief die hij op die dag aan de stad had gestuurd. Het stadsbestuur wenste zich hieraan niet te branden en stuurde de brief ongeopend door naar de regering in Brussel. Op 19 juni wist Adriaan van Swieten, een van de vertrouwelingen van Willem van Oranje, zich meester te maken van Oudewater. Vandaar nam hij contact op met zijn medestanders in Gouda. Zij kwamen overeen dat voor het aanbreken van de dag, op 21 juni, Van Swieten en zijn mannen de Gouwestad zouden worden binnengelaten aan de Kleiwegspoort. Van Swieten kondigde een godsdienstvrede af, maar de stad offerde die al snel op voor rust en vrede. Ondanks pogingen van het stadsbestuur katholieken te ondersteunen, bleef antikatholiek geweld door katholieken voor komen. In 1573 werd geuzenleider Lumey voor wandaden in de omgeving van Gouda gearresteerd. Gouda stond bekend als een pragmatische en tolerante stad. Het stadsbestuur zocht oplossingen voor het effectief betalen van de troepen. Vanaf de Pacificatie van Gent in 1576 konden katholieken terugkeren zonder om hun geloof te worden onderzocht.

Lees meer over Gouda in de Tachtigjarige Oorlog

START

21 juni 1572

EIND

21 juni 1572

PLAATS

Gouda (ZH)