450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Inname van Groenlo

START

10 juni 1572

EIND

PLAATS

Groenlo (Gld)

Groenlo (of Groll) was een zwakke schakel in een tijd van toenemende spanningen. De vestingwerken waren nog niet voltooid in 1572.De Gelderse stad zelf lag als een eiland in de heerlijkheid Borculo die werd bestuurd vanuit het Sticht Münster. In mei 1572, toen de geuzen de stad naderden, kreeg Groenlo het verzoek regeringstroepen op te nemen. Of ze gehoor gaven aan dit verzoek is onbekend. Tussen 10 en 25 juni nam Willem van den Bergh de stad namens Willem van Oranje in. De soldaten plunderden, roofden kerkschatten uit de Calixtuskerk en vernielden koorboeken. In november heroverde Erik van Brunswijk Groenlo voor de koning. De stad kreeg vervolgens een garnizoen met Duitse soldaten. Groenlo werd een belangrijke uitvalsbasis voor de koningsgezinde troepen in het oosten. Jarenlang lag de stad in de frontlinie met kreeg meerdere belegeringen te verduren, zoals in 1595/1975 en 1606. In 1627 zorgde stadhouder Frederik Hendrik ervoor dat Groenlo definitief in handen kwam van de Republiek.

Inname van Groenlo

Groenlo (of Groll) was een zwakke schakel in een tijd van toenemende spanningen. De vestingwerken waren nog niet voltooid in 1572.De Gelderse stad zelf lag als een eiland in de heerlijkheid Borculo die werd bestuurd vanuit het Sticht Münster. In mei 1572, toen de geuzen de stad naderden, kreeg Groenlo het verzoek regeringstroepen op te nemen. Of ze gehoor gaven aan dit verzoek is onbekend. Tussen 10 en 25 juni nam Willem van den Bergh de stad namens Willem van Oranje in. De soldaten plunderden, roofden kerkschatten uit de Calixtuskerk en vernielden koorboeken. In november heroverde Erik van Brunswijk Groenlo voor de koning. De stad kreeg vervolgens een garnizoen met Duitse soldaten. Groenlo werd een belangrijke uitvalsbasis voor de koningsgezinde troepen in het oosten. Jarenlang lag de stad in de frontlinie met kreeg meerdere belegeringen te verduren, zoals in 1595/1975 en 1606. In 1627 zorgde stadhouder Frederik Hendrik ervoor dat Groenlo definitief in handen kwam van de Republiek.

START

10 juni 1572

EIND

10 juni 1572

PLAATS

Groenlo (Gld)