450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Inname van Oldenzaal

START

17 juli 1572

EIND

17 juli 1572

PLAATS

Oldenzaal (Ov)

Op 17 juli 1572 nam Willem van den Bergh, een zwager van Willem van Oranje, Oldenzaal in. In november van hetzelfde jaar kwam de stad echter alweer in handen van de koningsgezinde troepen. Na zijn veldtocht tegen de steden Rijnberk, Meurs en Bredevoort sloeg Maurits van Nassau op 20 oktober 1597 ook nog het beleg voor Oldenzaal. Dit was van korte duur. De stad beschikte over te weinig soldaten waardoor het niet bestand was tegen de troepen van Maurits. Het stadsbestuur ondertekende op 23 oktober de overgave. Ook nu was de stad weer niet lang in handen van de opstandelingen. In 1605 werd Oldenzaal onder leiding van de Italiaanse militair strateeg Ambrogio Spinola door koningsgezinde troepen weer ingenomen. Na het beleg van Oldenzaal van Ernst Casimir en Frederik Hendrik zou de stad zich op 1 augustus 1626 definitief aansluiten bij de Republiek.

Lees meer over Oldenzaal in de Tachtigjarige Oorlog

Inname van Oldenzaal

Op 17 juli 1572 nam Willem van den Bergh, een zwager van Willem van Oranje, Oldenzaal in. In november van hetzelfde jaar kwam de stad echter alweer in handen van de koningsgezinde troepen. Na zijn veldtocht tegen de steden Rijnberk, Meurs en Bredevoort sloeg Maurits van Nassau op 20 oktober 1597 ook nog het beleg voor Oldenzaal. Dit was van korte duur. De stad beschikte over te weinig soldaten waardoor het niet bestand was tegen de troepen van Maurits. Het stadsbestuur ondertekende op 23 oktober de overgave. Ook nu was de stad weer niet lang in handen van de opstandelingen. In 1605 werd Oldenzaal onder leiding van de Italiaanse militair strateeg Ambrogio Spinola door koningsgezinde troepen weer ingenomen. Na het beleg van Oldenzaal van Ernst Casimir en Frederik Hendrik zou de stad zich op 1 augustus 1626 definitief aansluiten bij de Republiek.

Lees meer over Oldenzaal in de Tachtigjarige Oorlog

START

17 juli 1572

EIND

17 juli 1572

PLAATS

Oldenzaal (Ov)