450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Moord op Naarden

START

1 december 1572

EIND

1 december 1572

PLAATS

Naarden (NH)

Bij de opstand van de Hollandse steden tegen het koninklijke bewind bleven de bestuurders van Naarden in eerste instantie trouw aan koning Filips II, maar met steun uit de bevolking kwam de stad in augustus 1572 in handen van de geuzen. In november sloegen de koningsgezinde troepen onder leiding van Don Frederik het beleg voor de stad; de grachten waren dichtgevroren en de stadsmuren verkeerden in slechte staat. Het stadsbestuur zond een afvaardiging naar de Spaanse bevelhebber om overgave aan te bieden. Rector Lambertus Hortensius behoorde tot de delegatie en heeft als geschiedschrijver vastgelegd dat hij de toezegging kreeg dat geen burger een haar zou worden gekrenkt. 400 Spaanse musketiers trokken op 1 december 1572 de stad binnen. Honderden burgers werden vermoord en de stad werd in brand gestoken. Aan deze gruweldaad, beschreven door Lambertus Hortensius die er zelf aan ontsnapte, herinnert een gedenksteen in het Spaanse Huis, dat destijds het raadhuis was. Boeren uit de omgeving werden gedwongen de stadsmuren te slechten en de grachten te dempen. Met de wederopbouw werd in 1574 begonnen volgens een ontwerp van Adriaen Anthonisz, de ‘stercktebouwmeester’ der Vereenigde Nederlanden.

Lees meer over Naarden in de Tachtigjarige Oorlog
Of lees de publicatie over Naarden die in 2022 verscheen.

Moord op Naarden

Bij de opstand van de Hollandse steden tegen het koninklijke bewind bleven de bestuurders van Naarden in eerste instantie trouw aan koning Filips II, maar met steun uit de bevolking kwam de stad in augustus 1572 in handen van de geuzen. In november sloegen de koningsgezinde troepen onder leiding van Don Frederik het beleg voor de stad; de grachten waren dichtgevroren en de stadsmuren verkeerden in slechte staat. Het stadsbestuur zond een afvaardiging naar de Spaanse bevelhebber om overgave aan te bieden. Rector Lambertus Hortensius behoorde tot de delegatie en heeft als geschiedschrijver vastgelegd dat hij de toezegging kreeg dat geen burger een haar zou worden gekrenkt. 400 Spaanse musketiers trokken op 1 december 1572 de stad binnen. Honderden burgers werden vermoord en de stad werd in brand gestoken. Aan deze gruweldaad, beschreven door Lambertus Hortensius die er zelf aan ontsnapte, herinnert een gedenksteen in het Spaanse Huis, dat destijds het raadhuis was. Boeren uit de omgeving werden gedwongen de stadsmuren te slechten en de grachten te dempen. Met de wederopbouw werd in 1574 begonnen volgens een ontwerp van Adriaen Anthonisz, de ‘stercktebouwmeester’ der Vereenigde Nederlanden.

Lees meer over Naarden in de Tachtigjarige Oorlog
Of lees de publicatie over Naarden die in 2022 verscheen.

START

1 december 1572

EIND

1 december 1572

PLAATS

Naarden (NH)