450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Moord op Zutphen

START

12 november 1572

EIND

12 november 1572

PLAATS

Zutphen (Gld)

Graaf Willem van den Bergh, een zwager van Willem van Oranje, veroverde op 10 juni 1572 de eerste grote stad van zijn veldtocht: Zutphen. In Zutphen had in 1566 geen Beeldenstorm plaatsgevonden en de bewoners waren er ook hoofdzakelijk katholiek gebleven. De katholieke kerken en kloosters werden volgens overlevering door Van den Bergh alsnog verwoest, onschuldige monniken vermoord en nonnen verkracht. De aanval van de opstandelingen was daarmee vooral gericht op de Katholieke kerk als een ‘Spaans’ instituut. Een tegenreactie kon niet uitblijven en leidde tot de tweede grote massamoord in de Nederlandse opstand: de wreede moordt tot Zutphen. Op 12 november veroverde Don Frederik, de zoon van de hertog van Alva, de stad waarbij hij de vermeende opdracht had gekregen de stad uit te moorden. Ruim 500 mensen zouden zijn verdronken onder het ijs in de IJssel. Verhalen over deze wandaden werden in pamfletten verspreid en leidden tot de overgave van alle steden in de noordelijke en oostelijke grensgewesten.

Lees meer over Zutphen in de Tachtigjarige Oorlog

Moord op Zutphen

Graaf Willem van den Bergh, een zwager van Willem van Oranje, veroverde op 10 juni 1572 de eerste grote stad van zijn veldtocht: Zutphen. In Zutphen had in 1566 geen Beeldenstorm plaatsgevonden en de bewoners waren er ook hoofdzakelijk katholiek gebleven. De katholieke kerken en kloosters werden volgens overlevering door Van den Bergh alsnog verwoest, onschuldige monniken vermoord en nonnen verkracht. De aanval van de opstandelingen was daarmee vooral gericht op de Katholieke kerk als een ‘Spaans’ instituut. Een tegenreactie kon niet uitblijven en leidde tot de tweede grote massamoord in de Nederlandse opstand: de wreede moordt tot Zutphen. Op 12 november veroverde Don Frederik, de zoon van de hertog van Alva, de stad waarbij hij de vermeende opdracht had gekregen de stad uit te moorden. Ruim 500 mensen zouden zijn verdronken onder het ijs in de IJssel. Verhalen over deze wandaden werden in pamfletten verspreid en leidden tot de overgave van alle steden in de noordelijke en oostelijke grensgewesten.

Lees meer over Zutphen in de Tachtigjarige Oorlog

START

12 november 1572

EIND

12 november 1572

PLAATS

Zutphen (Gld)