450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Opstand van Vlissingen

START

6 april 1572

EIND

13 april 1572

PLAATS

Vlissingen (Zl)

Op 6 april 1572 kwam Vlissingen openlijk in verzet tegen koning Filips II. Koningsgezinde militairen onderhandelden op dat moment met het stadsbestuur over nieuwe inkwartieringen van soldaten. Toen dit nieuws de in de buurt gelegen Sint Jacobskerk bereikte, trokken woedende burgers naar het stadhuis. Het inkwartieren van nog meer troepen vonden zij onbespreekbaar. Het stadsbestuur riep de hulp in van Antoine van Bourgondië, de koningsgetrouwe gouverneur van Walcheren, maar hij kon de crisis niet bezweren. Vervolgens namen de inwoners het heft in eigen hand. Ze riepen de hulp in van de Watergeuzen, die op 1 april Den Briel hadden ingenomen. Toen duidelijk werd dat de geuzen in de buurt waren, wees Vlissingen op 13 april het Waalse vendel uit en verwelkomden de Watergeuzen. De Walen vertrokken over de Westerschelde richting Sas van Gent. De hertog van Alva trok volgens de overlevering van woede de haren uit zijn baard. Bovendien werd hij persoonlijk geraakt door een incident waarbij zijn neef Don Pedro Pacieco betrokken was. Pacieco werd beschuldigd van moord, kindermisbruik en hij zou een dodenlijst van Alva bij zich hebben. In mei werd Pacieco, die waarschijnlijk onschuldig was, opgehangen. Vlissingen bleef trouw aan Oranje en werd ook wel de sleutel der Nederlanden genoemd.

Lees meer over Vlissingen in de Tachtigjarige Oorlog

Opstand van Vlissingen

Op 6 april 1572 kwam Vlissingen openlijk in verzet tegen koning Filips II. Koningsgezinde militairen onderhandelden op dat moment met het stadsbestuur over nieuwe inkwartieringen van soldaten. Toen dit nieuws de in de buurt gelegen Sint Jacobskerk bereikte, trokken woedende burgers naar het stadhuis. Het inkwartieren van nog meer troepen vonden zij onbespreekbaar. Het stadsbestuur riep de hulp in van Antoine van Bourgondië, de koningsgetrouwe gouverneur van Walcheren, maar hij kon de crisis niet bezweren. Vervolgens namen de inwoners het heft in eigen hand. Ze riepen de hulp in van de Watergeuzen, die op 1 april Den Briel hadden ingenomen. Toen duidelijk werd dat de geuzen in de buurt waren, wees Vlissingen op 13 april het Waalse vendel uit en verwelkomden de Watergeuzen. De Walen vertrokken over de Westerschelde richting Sas van Gent. De hertog van Alva trok volgens de overlevering van woede de haren uit zijn baard. Bovendien werd hij persoonlijk geraakt door een incident waarbij zijn neef Don Pedro Pacieco betrokken was. Pacieco werd beschuldigd van moord, kindermisbruik en hij zou een dodenlijst van Alva bij zich hebben. In mei werd Pacieco, die waarschijnlijk onschuldig was, opgehangen. Vlissingen bleef trouw aan Oranje en werd ook wel de sleutel der Nederlanden genoemd.

Lees meer over Vlissingen in de Tachtigjarige Oorlog

START

6 april 1572

EIND

6 april 1572

PLAATS

Vlissingen (Zl)