450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Rijswijk rond 1575

START

EIND

PLAATS

Rijswijk (ZH)

Met name ten tijde van het beleg van Leiden had Rijswijk direct last van de oorlog. Plunderingen en vernielingen vonden regelmatig plaats, door zowel rondzwervende huurlingen als door Spaanse soldaten die waren gestationeerd in Rijswijk. Daarnaast kwam Rijswijk onder water te staan nadat de dijken waren doorgestoken om Leiden te ontzetten. Na 1578 heeft het oorlogsgeweld Rijswijk niet meer direct geraakt. Rijswijk is wel kort betrokken geweest bij de vredesonderhandelingen die uiteindelijk hebben geleid tot het Twaalfjarig Bestand. De Hoornbrug in Rijswijk was namelijk de plek waar Ambrosius Spinola, de leider van het Spaanse gezantschap, en stadhouder prins Maurits elkaar in 1608 ontmoetten voordat ze naar Den Haag vertrokken om te onderhandelen over vrede tussen Spanje en de Republiek. Over deze ontmoeting is in de literatuur veelvuldig geschreven.

Rijswijk rond 1575

Met name ten tijde van het beleg van Leiden had Rijswijk direct last van de oorlog. Plunderingen en vernielingen vonden regelmatig plaats, door zowel rondzwervende huurlingen als door Spaanse soldaten die waren gestationeerd in Rijswijk. Daarnaast kwam Rijswijk onder water te staan nadat de dijken waren doorgestoken om Leiden te ontzetten. Na 1578 heeft het oorlogsgeweld Rijswijk niet meer direct geraakt. Rijswijk is wel kort betrokken geweest bij de vredesonderhandelingen die uiteindelijk hebben geleid tot het Twaalfjarig Bestand. De Hoornbrug in Rijswijk was namelijk de plek waar Ambrosius Spinola, de leider van het Spaanse gezantschap, en stadhouder prins Maurits elkaar in 1608 ontmoetten voordat ze naar Den Haag vertrokken om te onderhandelen over vrede tussen Spanje en de Republiek. Over deze ontmoeting is in de literatuur veelvuldig geschreven.

START

EIND

PLAATS

Rijswijk (ZH)