450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

De strijd om Kasteel Huis Bergh

START

27 mei 1572

EIND

19 oktober 1572

PLAATS

s-Heerenberg (Gld)

Vanaf ca. 1240 is sprake van bebouwing op de plek waar nu Kasteel Huis Bergh staat en ontstond het stamslot van de heren en sinds 1486 graven Van den Bergh. De eerste heren van den Bergh hadden als motto “stillsaete undt neutraliteyt”. Ofwel “kies geen partij en bemoei je nergens mee”. Hierdoor leefden de bewoners van het graafschap in vrede. Dit veranderde ten tijde van Graaf Willem IV van den Bergh (1537-1586), ten gevolge van zijn huwelijk met Maria van Nassau, de zuster van prins Willem van Oranje. Hij sloot zich aan bij zijn zwager en hierdoor raakte het graafschap nauw betrokken bij de 80-jarige oorlog. Sinds zijn bezittingen in 1568 verbeurd waren verklaard vanwege zijn bemoeienis met het Verbond der Edelen, verbleef de graaf met zijn gezin niet meer op kasteel Huis Bergh en was gevlucht naar Duitsland.

In het jaar 1570 werd de Brabander Andries van Anderlecht door de Spaanse regering aangesteld als landdrost van het graafschap Bergh. Graaf Willem was er veel aan gelegen om weer te gaan regeren over het graafschap Bergh. Vanuit zijn ballingschap bereidde hij in 1572 een invasie in de Nederlanden voor met zijn zwager prins Willem van Oranje.

Terwijl Willem van den Bergh zich op de IJssel-steden richtte, stuurde de graaf een troep geuzen naar Huis Bergh om dit voor hem te heroveren. Dit mislukte op 27 mei 1572 en ook een tweede maal op 31 mei. Opmerkelijk genoeg verliet even later ook Anderlecht en zijn regeringsgezinde hulptroepen Huis Bergh. Hij vestigde zich in Emmerik. Zo kon Huis Bergh daarna eenvoudig door de achtergebleven geuzen worden bezet.

Ook het Berghse kasteel in Ulft werd in de zomer van 1572 belegerd. Drost Johan van Haersolte bood hier verzet. Hij werd vanaf 27 juni door drie of vier vendelen geuzen belegerd. De belegering sleepte zich maandenlang voort. In de loop van augustus werd het beleg afgebroken toen duidelijk werd dat de stadhouder troepen naar Ulft wilde sturen om het slot te ontzetten. Kort daarna viel Ulft tot circa eind oktober alsnog in handen van de geuzen. Na 19 oktober 1572 kwam Huis Bergh weer in Spaanse handen. Het duurde nog vijf jaar voordat Willem van den Bergh zijn bezittingen terugkreeg.

De strijd om Kasteel Huis Bergh

Vanaf ca. 1240 is sprake van bebouwing op de plek waar nu Kasteel Huis Bergh staat en ontstond het stamslot van de heren en sinds 1486 graven Van den Bergh. De eerste heren van den Bergh hadden als motto “stillsaete undt neutraliteyt”. Ofwel “kies geen partij en bemoei je nergens mee”. Hierdoor leefden de bewoners van het graafschap in vrede. Dit veranderde ten tijde van Graaf Willem IV van den Bergh (1537-1586), ten gevolge van zijn huwelijk met Maria van Nassau, de zuster van prins Willem van Oranje. Hij sloot zich aan bij zijn zwager en hierdoor raakte het graafschap nauw betrokken bij de 80-jarige oorlog. Sinds zijn bezittingen in 1568 verbeurd waren verklaard vanwege zijn bemoeienis met het Verbond der Edelen, verbleef de graaf met zijn gezin niet meer op kasteel Huis Bergh en was gevlucht naar Duitsland.

In het jaar 1570 werd de Brabander Andries van Anderlecht door de Spaanse regering aangesteld als landdrost van het graafschap Bergh. Graaf Willem was er veel aan gelegen om weer te gaan regeren over het graafschap Bergh. Vanuit zijn ballingschap bereidde hij in 1572 een invasie in de Nederlanden voor met zijn zwager prins Willem van Oranje.

Terwijl Willem van den Bergh zich op de IJssel-steden richtte, stuurde de graaf een troep geuzen naar Huis Bergh om dit voor hem te heroveren. Dit mislukte op 27 mei 1572 en ook een tweede maal op 31 mei. Opmerkelijk genoeg verliet even later ook Anderlecht en zijn regeringsgezinde hulptroepen Huis Bergh. Hij vestigde zich in Emmerik. Zo kon Huis Bergh daarna eenvoudig door de achtergebleven geuzen worden bezet.

Ook het Berghse kasteel in Ulft werd in de zomer van 1572 belegerd. Drost Johan van Haersolte bood hier verzet. Hij werd vanaf 27 juni door drie of vier vendelen geuzen belegerd. De belegering sleepte zich maandenlang voort. In de loop van augustus werd het beleg afgebroken toen duidelijk werd dat de stadhouder troepen naar Ulft wilde sturen om het slot te ontzetten. Kort daarna viel Ulft tot circa eind oktober alsnog in handen van de geuzen. Na 19 oktober 1572 kwam Huis Bergh weer in Spaanse handen. Het duurde nog vijf jaar voordat Willem van den Bergh zijn bezittingen terugkreeg.

START

27 mei 1572

EIND

27 mei 1572

PLAATS

s-Heerenberg (Gld)