450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Slag bij Reimerswaal

START

29 januari 1574

EIND

29 januari 1574

PLAATS

Vlissingen (Zl)

Een koningsgezinde vloot probeerde op 29 januari 1574 het belegerde Middelburg te ontzetten en bevoorraden. Onder leiding van Willem van Oranje beletten de geuzen dat en versloegen het regeringsleger op de Oosterschelde bij Reimerswaal.

Na de inname van Den Briel door de geuzen op 1 april 1572 schaarden ook enkele Zeeuwse steden zich achter Willem van Oranje. Arnemuiden, Veere en Vlissingen bijvoorbeeld. Dat gold niet voor Middelburg, op dat moment de bisschopsstad van Zeeland. Die bleef de Spaanse koning Filips II trouw. Dat moest Middelburg bekopen met een belegering en honger onder de burgers.

Controle
De Spaanse veldheer Sancho d’Avila wilde Middelburg helpen en stuurde vanuit Bergen op Zoom een vloot om de stad te bevoorraden. Daar had Willem van Oranje, die eind januari 1574 in Zeeland verbleef, zich op voorbereid. Met twee vloten controleerde hij de Zeeuwse wateren: 40 schepen in de Westerschelde en 70 boten waakten over de Oosterschelde. Op 29 januari kwam het in de Oosterschelde ter hoogte van Reimerswaal tot een treffen met de koningsgezinde vloot.

Verbeten
Uiteindelijk wisten de geuzen tien Spaanse schepen te veroveren, terwijl andere vaartuigen tot zinken werden gebracht of vastliepen. De schepen die overbleven trok d’Avila terug naar Antwerpen.
De Spaanse landvoogd Requesens moet zich hebben verbeten. Hij volgde de zeeslag vanaf de Tholense dijk. Toen hij zag dat de Spaanse vloot verslagen afdroop, vluchtte hij terug naar Bergen op Zoom. Een belangrijke overwinning voor Willem van Oranje, want een week na de zeeslag capituleerde Middelburg.

Slag bij Reimerswaal

Een koningsgezinde vloot probeerde op 29 januari 1574 het belegerde Middelburg te ontzetten en bevoorraden. Onder leiding van Willem van Oranje beletten de geuzen dat en versloegen het regeringsleger op de Oosterschelde bij Reimerswaal.

Na de inname van Den Briel door de geuzen op 1 april 1572 schaarden ook enkele Zeeuwse steden zich achter Willem van Oranje. Arnemuiden, Veere en Vlissingen bijvoorbeeld. Dat gold niet voor Middelburg, op dat moment de bisschopsstad van Zeeland. Die bleef de Spaanse koning Filips II trouw. Dat moest Middelburg bekopen met een belegering en honger onder de burgers.

Controle
De Spaanse veldheer Sancho d’Avila wilde Middelburg helpen en stuurde vanuit Bergen op Zoom een vloot om de stad te bevoorraden. Daar had Willem van Oranje, die eind januari 1574 in Zeeland verbleef, zich op voorbereid. Met twee vloten controleerde hij de Zeeuwse wateren: 40 schepen in de Westerschelde en 70 boten waakten over de Oosterschelde. Op 29 januari kwam het in de Oosterschelde ter hoogte van Reimerswaal tot een treffen met de koningsgezinde vloot.

Verbeten
Uiteindelijk wisten de geuzen tien Spaanse schepen te veroveren, terwijl andere vaartuigen tot zinken werden gebracht of vastliepen. De schepen die overbleven trok d’Avila terug naar Antwerpen.
De Spaanse landvoogd Requesens moet zich hebben verbeten. Hij volgde de zeeslag vanaf de Tholense dijk. Toen hij zag dat de Spaanse vloot verslagen afdroop, vluchtte hij terug naar Bergen op Zoom. Een belangrijke overwinning voor Willem van Oranje, want een week na de zeeslag capituleerde Middelburg.

START

29 januari 1574

EIND

29 januari 1574

PLAATS

Vlissingen (Zl)