450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Spaanse Furie in Antwerpen

START

4 november 1576

EIND

7 november 1576

PLAATS

Antwerpen

Begin november 1576 sloegen soldaten van het Spaanse regeringsleger aan het muiten tijdens de zogenaamde Spaanse Furie en plunderden Antwerpen. Na drie dagen van gewelddadigheden lag de stad in puin en vonden veel Antwerpenaren de dood.

Ondanks de Tachtigjarige Oorlog maakte Antwerpen een economische bloei door in de tweede helft van de zestiende eeuw. Het in 1565 opgeleverde stadhuis stond symbool voor de rijkdom en welvaart, terwijl de Spanjaarden tegen een lege schatkist aankeken. Daardoor bleven soldaten verstoken van soldij. Voor bijna 5.000 soldaten voldoende reden om de Scheldestad binnen te vallen om hun inkomen bij elkaar te verzamelen.

Het onheil begon op 4 november. Spaanse soldaten drongen woningen binnen. Ze doodden inwoners, verkrachtten vrouwen en stalen geld en sieraden. Drie dagen lang werd Antwerpen geplunderd. De in de stad aanwezige Waalse en Duitse soldaten, betaald om de stad te verdedigen, sloten zich aan bij de Spaanse muiters.

Het stadsbestuur organiseerde een tegenaanval vanuit het stadhuis op de Grote Markt. Een kortstondige poging, want de Spanjaarden staken het stadhuis in brand. De vlammen sloegen over op omliggende huizen waarvan er enkele honderden afbrandden. Van het stadhuis bleven alleen de buitenmuren overeind. De schatting van het aantal doden varieert sterk: van enkele honderden tot 8.000. Na het verjagen van de plunderaars kwam de stad onder calvinistisch bewind en startte de herbouw van het stadhuis. Dat kwam in 1581 gereed.

Spaanse Furie in Antwerpen

Begin november 1576 sloegen soldaten van het Spaanse regeringsleger aan het muiten tijdens de zogenaamde Spaanse Furie en plunderden Antwerpen. Na drie dagen van gewelddadigheden lag de stad in puin en vonden veel Antwerpenaren de dood.

Ondanks de Tachtigjarige Oorlog maakte Antwerpen een economische bloei door in de tweede helft van de zestiende eeuw. Het in 1565 opgeleverde stadhuis stond symbool voor de rijkdom en welvaart, terwijl de Spanjaarden tegen een lege schatkist aankeken. Daardoor bleven soldaten verstoken van soldij. Voor bijna 5.000 soldaten voldoende reden om de Scheldestad binnen te vallen om hun inkomen bij elkaar te verzamelen.

Het onheil begon op 4 november. Spaanse soldaten drongen woningen binnen. Ze doodden inwoners, verkrachtten vrouwen en stalen geld en sieraden. Drie dagen lang werd Antwerpen geplunderd. De in de stad aanwezige Waalse en Duitse soldaten, betaald om de stad te verdedigen, sloten zich aan bij de Spaanse muiters.

Het stadsbestuur organiseerde een tegenaanval vanuit het stadhuis op de Grote Markt. Een kortstondige poging, want de Spanjaarden staken het stadhuis in brand. De vlammen sloegen over op omliggende huizen waarvan er enkele honderden afbrandden. Van het stadhuis bleven alleen de buitenmuren overeind. De schatting van het aantal doden varieert sterk: van enkele honderden tot 8.000. Na het verjagen van de plunderaars kwam de stad onder calvinistisch bewind en startte de herbouw van het stadhuis. Dat kwam in 1581 gereed.

START

4 november 1576

EIND

4 november 1576

PLAATS

Antwerpen