450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Verovering van Brielle

START

1 april 1572

EIND

1 april 1572

PLAATS

Brielle (ZH)

Op 1 april 1572 voer geuzenleider Willem Bloys van Treslong de vloot van de Watergeuzen de Maasmond in en ging voor zijn geboortestad Den Briel (Brielle) voor anker. Bloys van Treslong en admiraal Lumey, aanvoerder van de Watergeuzen, besloten om samen Brielle te veroveren. Jan Pietersz. Coppelstock, veerman tussen Brielle en Maassluis, moest burgemeester Koekebakker vragen om de stad over te geven. De burgemeester weigerde echter. Vervolgens werd de stad – in naam van Oranje – toch ingenomen. Hiermee was Brielle de eerste vrije stad van de Nederlanden en verloor Alva “zijn bril”.

Een heroveringspoging door de Spanjaarden op 5 april mislukte, mede door het optreden van Rochus Meeuwiszn. Met gevaar voor eigen leven zette hij een polder onder water door de sluis kapot te hakken. De inname van Brielle zorgde voor een domino-effect: veel steden kozen vanaf dat moment de kant van de Prins van Oranje.

Op 9 juli werden er even buiten Brielle onder leiding van Lumey negentien geestelijken opgehangen, de zogenaamde Martelaren van Gorinchem, omdat zij weigerden hun geloof af te zweren.

Lees meer over Brielle in de Tachtigjarige Oorlog

Verovering van Brielle

Op 1 april 1572 voer geuzenleider Willem Bloys van Treslong de vloot van de Watergeuzen de Maasmond in en ging voor zijn geboortestad Den Briel (Brielle) voor anker. Bloys van Treslong en admiraal Lumey, aanvoerder van de Watergeuzen, besloten om samen Brielle te veroveren. Jan Pietersz. Coppelstock, veerman tussen Brielle en Maassluis, moest burgemeester Koekebakker vragen om de stad over te geven. De burgemeester weigerde echter. Vervolgens werd de stad – in naam van Oranje – toch ingenomen. Hiermee was Brielle de eerste vrije stad van de Nederlanden en verloor Alva “zijn bril”.

Een heroveringspoging door de Spanjaarden op 5 april mislukte, mede door het optreden van Rochus Meeuwiszn. Met gevaar voor eigen leven zette hij een polder onder water door de sluis kapot te hakken. De inname van Brielle zorgde voor een domino-effect: veel steden kozen vanaf dat moment de kant van de Prins van Oranje.

Op 9 juli werden er even buiten Brielle onder leiding van Lumey negentien geestelijken opgehangen, de zogenaamde Martelaren van Gorinchem, omdat zij weigerden hun geloof af te zweren.

Lees meer over Brielle in de Tachtigjarige Oorlog

START

1 april 1572

EIND

1 april 1572

PLAATS

Brielle (ZH)