450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Zierikzee in 1572

START

8 augustus 1572

EIND

8 augustus 1572

PLAATS

Zierikzee (Zl)

Zierikzee, de tweede stad van Zeeland, bleef aanvankelijk trouw aan de Spaanse koning. Vanuit Veere kwam geuzenkapitein Jacob Simonsz. de Rijck namens de prins van Oranje, met zijn watergeuzen. Zij landden op 4 augustus 1572 bij Zierikzee en bonden de strijd aan met de Waalse militairen, in dienst van de Spaanse koning. Na enkele gevechten werden de Walen teruggedreven. Door de bevolking werd het Spaanse gezag niet langer gesteund. Het stadsbestuur sloot op 8 augustus een verdrag waarmee Zierikzee aan de zijde van de prins werd gebracht. De dag erna verliet het Waalse garnizoen de stad. Op 10 augustus trokken de geuzen naar binnen. Daarmee was Zierikzee de derde Zeeuwse stad die zich onder het gezag van de prins plaatste, tegelijkertijd met Schouwen en Duiveland. In 1576 moest Zierikzee zich na een negen maanden durend beleg overgeven aan de koninklijke troepen, maar al na drie maanden kon de stad zich opnieuw voegen bij de prins van Oranje.

Afbeelding: Zeeuws Archief

Zierikzee in 1572

Zierikzee, de tweede stad van Zeeland, bleef aanvankelijk trouw aan de Spaanse koning. Vanuit Veere kwam geuzenkapitein Jacob Simonsz. de Rijck namens de prins van Oranje, met zijn watergeuzen. Zij landden op 4 augustus 1572 bij Zierikzee en bonden de strijd aan met de Waalse militairen, in dienst van de Spaanse koning. Na enkele gevechten werden de Walen teruggedreven. Door de bevolking werd het Spaanse gezag niet langer gesteund. Het stadsbestuur sloot op 8 augustus een verdrag waarmee Zierikzee aan de zijde van de prins werd gebracht. De dag erna verliet het Waalse garnizoen de stad. Op 10 augustus trokken de geuzen naar binnen. Daarmee was Zierikzee de derde Zeeuwse stad die zich onder het gezag van de prins plaatste, tegelijkertijd met Schouwen en Duiveland. In 1576 moest Zierikzee zich na een negen maanden durend beleg overgeven aan de koninklijke troepen, maar al na drie maanden kon de stad zich opnieuw voegen bij de prins van Oranje.

Afbeelding: Zeeuws Archief

START

8 augustus 1572

EIND

8 augustus 1572

PLAATS

Zierikzee (Zl)