450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

450 jaar protestants Dordrecht

START

17 september 2022

EIND

17 september 2022

LOCATIE

Dordrecht (ZH)

ORGANISATOR

Augustijnenkerk
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Op 27 juli 1572 vindt in Dordrecht de eerste protestantse kerkdienst plaats, geleid door Ds. Johannes Lippius in de Augustijnenkerk. Rond deze gebeurtenis organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk op 17 september 2022 een symposium waar drie deskundigen de gevolgen van de transformatie duiden op zowel maatschappelijk, theologisch als liturgisch gebied. Het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hanna Rijken brengen de betogen muzikaal in beeld. De orgelbegeleiding is in handen van Rik Melissant. Dr. A.J. van den Herik, de huidige predikant van de Augustijnenkerk, opent de middag om 13:30. De volgende onderwerpen komen vervolgens aan de orde.

Historische context- Prof. dr. Fred van Lieburg
Welke veranderingen voltrekken zich in de stad door de transitie van katholiek naar protestants? Wat verandert er voor pastoors, predikanten en kerkgangers?

Liturgie voor en na 1572 – Dr. Hanna Rijken
Hoe klinkt kerkmuziek in Nederland vóór 1572? In welke opzichten verandert de liturgie? Hoe verhoudt zich dit tot ontwikkelingen in andere landen?

Gereformeerde gemeentezang in Dordrecht – Dr. Jaco van der Knijff
Wat zingen gereformeerden in Dordt in hun erediensten? Welke psalm- en liedboeken zijn er op dat moment in omloop? Hoe klinkt de gereformeerde gemeentezang?

Om circa 17.00 uur sluit Dr. A.J. van den Herik de middag af. Het belooft een boeiende en afwisselende middag te worden.

Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Reformatie Instituut Dordrecht
Aansluitend aan het middagsymposium is er een interactief programma (20.00 uur) over de psalmen van Datheen en Goudimel, met ruimte voor samenzang in de Trinitatuskapel, Vriesestraat 22. Toelichting en begeleiding zijn in handen van Boudewijn Zwart. Boudewijn bespeelt deze avond het oudste orgel van Dordrecht wat onlangs is gerestaureerd. Het avondprogramma wordt verzorgd door het Reformatie Instituut Dordrecht. Het avondprogramma is ook vrij toegankelijk.

450 jaar protestants Dordrecht

Op 27 juli 1572 vindt in Dordrecht de eerste protestantse kerkdienst plaats, geleid door Ds. Johannes Lippius in de Augustijnenkerk. Rond deze gebeurtenis organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk op 17 september 2022 een symposium waar drie deskundigen de gevolgen van de transformatie duiden op zowel maatschappelijk, theologisch als liturgisch gebied. Het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hanna Rijken brengen de betogen muzikaal in beeld. De orgelbegeleiding is in handen van Rik Melissant. Dr. A.J. van den Herik, de huidige predikant van de Augustijnenkerk, opent de middag om 13:30. De volgende onderwerpen komen vervolgens aan de orde.

Historische context- Prof. dr. Fred van Lieburg
Welke veranderingen voltrekken zich in de stad door de transitie van katholiek naar protestants? Wat verandert er voor pastoors, predikanten en kerkgangers?

Liturgie voor en na 1572 – Dr. Hanna Rijken
Hoe klinkt kerkmuziek in Nederland vóór 1572? In welke opzichten verandert de liturgie? Hoe verhoudt zich dit tot ontwikkelingen in andere landen?

Gereformeerde gemeentezang in Dordrecht – Dr. Jaco van der Knijff
Wat zingen gereformeerden in Dordt in hun erediensten? Welke psalm- en liedboeken zijn er op dat moment in omloop? Hoe klinkt de gereformeerde gemeentezang?

Om circa 17.00 uur sluit Dr. A.J. van den Herik de middag af. Het belooft een boeiende en afwisselende middag te worden.

Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Reformatie Instituut Dordrecht
Aansluitend aan het middagsymposium is er een interactief programma (20.00 uur) over de psalmen van Datheen en Goudimel, met ruimte voor samenzang in de Trinitatuskapel, Vriesestraat 22. Toelichting en begeleiding zijn in handen van Boudewijn Zwart. Boudewijn bespeelt deze avond het oudste orgel van Dordrecht wat onlangs is gerestaureerd. Het avondprogramma wordt verzorgd door het Reformatie Instituut Dordrecht. Het avondprogramma is ook vrij toegankelijk.

START

17 september 2022

EIND

17 september 2022

LOCATIE

Dordrecht (ZH)

ORGANISATOR

Augustijnenkerk
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON