450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Cantatedienst viering 450 jaar vrijheid

START

8 mei 2022

EIND

8 mei 2022

LOCATIE

Veere (Zl)

ORGANISATOR

Kleine kerk
h

PROGRAMMA

E-MAIL

tinypolderman@zeelandnet.nl

TELEFOON

06-41358263

Het is algemeen bekend dat op 1 april 1572 Den Briel (Brielle) overging naar de Prins van Oranje, die al enige jaren, met behulp van de watergeuzen, in verzet was tegen het bewind van Alva; en dat op 6 april Vlissingen volgde (‘Op 1 april verloor Alva zijn bril, op april zes verloor Alva zijn fles’).

Via de vissers, die van de watergeuzen het meeste last hadden, werd het nieuws te Veere verspreid. De vissers stonden onder leiding van Lein Tay en Koeyevleisch. Er werd hen meegedeeld dat de geuzen de Veerse vissers op zee zouden beschermen. De gouverneur van Vlissingen was inmiddels met een veertigtal ‘hugenoten’-soldaten in Veere aangekomen om het stadsbestuur te overreden zijn kant te volgen. Hoewel baljuw De Rollé de hervormden welgezind was (in zijn boomgaard liet hij in november 1560 een groep van vijftig Schotse protestanten een samenkomst houden), durfde hij de overgang naar de Prins niet aan. De in de Grote kerk ingekwartierde ‘Vlissingse’ soldaten werden door hem daarin opgesloten.  De soldaten richtten daarom een ravage aan. De Rollé vluchtte, maar werd teruggehaald. Uiteindelijk legde hij op het stadhuis de eed op de Prins af; het was 3 mei.

Zodra Veere in handen van de Oranjegezinden kwam, werd de Grote kerk, met al zijn bezittingen, aan de hervormden toegewezen. Dit betekent dat in 1572 het protestantisme de officiële godsdienst werd in Veere en dat we dus in 2022 450 jaar protestants Veere kunnen vieren.

Tijdens deze cantatedienst worden door het Bachkoor BWV uit Middelburg uitgevoerd: De cantate ‘Der Herr ist mit mir’ (D. Buxtehude), van J.S. Bach cantate BWV 103, ‘Ihr werdet weinen und heulen’ en ‘Jesu bleibet meine Freude’. Ook zullen er Valeriusliederen worden gezongen. Adriaan Valerius (1570/1575-1625) was vanaf 1598 woonachtig en werkzaam in Veere. Hij dankt zijn bekendheid aan de liederen die hij opnam in zijn beschrijving van de opstand tegen Spanje, de Nederlandtsche gedenck-clanck, een verzameling geuzenliederen. De oorlog duurde van 1568 tot 1648; Valerius’ hele leven dus.

Locatie: Veere, Kleine kerk, 16.30 uur, toegang gratis, met een collecte bij de uitgang.

Cantatedienst viering 450 jaar vrijheid

Het is algemeen bekend dat op 1 april 1572 Den Briel (Brielle) overging naar de Prins van Oranje, die al enige jaren, met behulp van de watergeuzen, in verzet was tegen het bewind van Alva; en dat op 6 april Vlissingen volgde (‘Op 1 april verloor Alva zijn bril, op april zes verloor Alva zijn fles’).

Via de vissers, die van de watergeuzen het meeste last hadden, werd het nieuws te Veere verspreid. De vissers stonden onder leiding van Lein Tay en Koeyevleisch. Er werd hen meegedeeld dat de geuzen de Veerse vissers op zee zouden beschermen. De gouverneur van Vlissingen was inmiddels met een veertigtal ‘hugenoten’-soldaten in Veere aangekomen om het stadsbestuur te overreden zijn kant te volgen. Hoewel baljuw De Rollé de hervormden welgezind was (in zijn boomgaard liet hij in november 1560 een groep van vijftig Schotse protestanten een samenkomst houden), durfde hij de overgang naar de Prins niet aan. De in de Grote kerk ingekwartierde ‘Vlissingse’ soldaten werden door hem daarin opgesloten.  De soldaten richtten daarom een ravage aan. De Rollé vluchtte, maar werd teruggehaald. Uiteindelijk legde hij op het stadhuis de eed op de Prins af; het was 3 mei.

Zodra Veere in handen van de Oranjegezinden kwam, werd de Grote kerk, met al zijn bezittingen, aan de hervormden toegewezen. Dit betekent dat in 1572 het protestantisme de officiële godsdienst werd in Veere en dat we dus in 2022 450 jaar protestants Veere kunnen vieren.

Tijdens deze cantatedienst worden door het Bachkoor BWV uit Middelburg uitgevoerd: De cantate ‘Der Herr ist mit mir’ (D. Buxtehude), van J.S. Bach cantate BWV 103, ‘Ihr werdet weinen und heulen’ en ‘Jesu bleibet meine Freude’. Ook zullen er Valeriusliederen worden gezongen. Adriaan Valerius (1570/1575-1625) was vanaf 1598 woonachtig en werkzaam in Veere. Hij dankt zijn bekendheid aan de liederen die hij opnam in zijn beschrijving van de opstand tegen Spanje, de Nederlandtsche gedenck-clanck, een verzameling geuzenliederen. De oorlog duurde van 1568 tot 1648; Valerius’ hele leven dus.

Locatie: Veere, Kleine kerk, 16.30 uur, toegang gratis, met een collecte bij de uitgang.

START

8 mei 2022

EIND

8 mei 2022

LOCATIE

Veere (Zl)

ORGANISATOR

Kleine kerk
h

PROGRAMMA

E-MAIL

tinypolderman@zeelandnet.nl

TELEFOON

06-41358263