450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Comenius en De Geer

START

21 april 2022

EIND

11 april 2023

LOCATIE

Naarden (NH)

ORGANISATOR

Comenius Museum
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Het Comenius Museum te Naarden biedt in haar nieuwe tentoonstelling een Europees perspectief op de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) kwamen alle religieuze en politieke spanningen op het Europese continent tot uitbarsting. Godsdienst, territoriale machtsdrift en handelspolitiek motiveerden de strijdende partijen om de bloedige oorlog dertig jaar voort te zetten. Zo’n 6,5 miljoen mensen kwamen om het leven.

De Boheemse denker Jan Amos Comenius moest als een berooide balling vluchten. Hij ontpopte zich als een gepassioneerd voorstander van vrede. In 1667 schreef hij in de aanloop van de Vrede van Breda zijn Angelus pacis waarmee hij de gezanten wilde overtuigen van duurzame vrede. Comenius ontving financiële steun van de in Zweden werkzame Louis de Geer. De puissant rijke ‘kanonnenkoning van Europa’ zag het als zijn taak om armen en geloofsgenoten te ondersteunen. Deze tentoonstelling belicht de bijzondere relatie tussen twee zeer uiteenlopende erflaters.

21 april 2022 – 11 april 2023

Comenius Museum Naarden, www.comeniusmuseum.nl, Kloosterstraat 33, Naarden

Comenius en De Geer

Het Comenius Museum te Naarden biedt in haar nieuwe tentoonstelling een Europees perspectief op de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) kwamen alle religieuze en politieke spanningen op het Europese continent tot uitbarsting. Godsdienst, territoriale machtsdrift en handelspolitiek motiveerden de strijdende partijen om de bloedige oorlog dertig jaar voort te zetten. Zo’n 6,5 miljoen mensen kwamen om het leven.

De Boheemse denker Jan Amos Comenius moest als een berooide balling vluchten. Hij ontpopte zich als een gepassioneerd voorstander van vrede. In 1667 schreef hij in de aanloop van de Vrede van Breda zijn Angelus pacis waarmee hij de gezanten wilde overtuigen van duurzame vrede. Comenius ontving financiële steun van de in Zweden werkzame Louis de Geer. De puissant rijke ‘kanonnenkoning van Europa’ zag het als zijn taak om armen en geloofsgenoten te ondersteunen. Deze tentoonstelling belicht de bijzondere relatie tussen twee zeer uiteenlopende erflaters.

21 april 2022 – 11 april 2023

Comenius Museum Naarden, www.comeniusmuseum.nl, Kloosterstraat 33, Naarden

START

21 april 2022

EIND

11 april 2023

LOCATIE

Naarden (NH)

ORGANISATOR

Comenius Museum
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON