450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Hoffestival Dordrecht

START

9 juli 2022

EIND

10 juli 2022

LOCATIE

Dordrecht (ZH)

ORGANISATOR

De Dordtse Cultuurinstellingen i.s.m. Gemeente Dordrecht
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

In het weekend van 9 en 10 juli 2022 viert Dordrecht feest op en rond het Hof van Nederland.

Ga in gesprek met een andere Dordtenaar in ‘Blaatpraat’ of laat je verrassen door een fluistergedicht. Luister naar lezingen over Willem van Oranje in 1572, kijk terug in de tijd naar de oude Hoffeesten of maak van jezelf een vrijheidsstrijder. Geniet van allerlei optredens en breng een bezoek het vernieuwde museum Hof van Nederland, waar je ontdekt en beleeft hoe wij in Nederland omgaan met onze vrijheden, vroeger en nu. Een feest op het Hof voor jong en oud.

Meer informatie vindt u op www.hoffestivaldordrecht.nl

450 jaar onafhankelijk Nederland

In 2022 vieren en herdenken we dat 450 jaar geleden de eerste stappen werden gezet richting een onafhankelijk Nederland met de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Tijdens deze Statenvergadering werd een belangrijke stap gezet in de strijd om vrijheid en verdraagzaamheid, die nu zijn vastgelegd in onze grondwet.

Eerste Vrije Statenvergadering

Dordrecht speelt in 1572 een cruciale rol. Willem van Oranje geeft opdracht een Statenvergadering voor de provincie Holland te organiseren. Dordrecht organiseert de geheime vergadering in het Hof van 19 tot en met 23 juli 1572. Het is zelfs illegaal, want de koning heeft geen toestemming gegeven. Twaalf Hollandse steden besluiten Willem van Oranje steun en geld te geven. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan de militaire successen in het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

Hoffestival Dordrecht

In het weekend van 9 en 10 juli 2022 viert Dordrecht feest op en rond het Hof van Nederland.

Ga in gesprek met een andere Dordtenaar in ‘Blaatpraat’ of laat je verrassen door een fluistergedicht. Luister naar lezingen over Willem van Oranje in 1572, kijk terug in de tijd naar de oude Hoffeesten of maak van jezelf een vrijheidsstrijder. Geniet van allerlei optredens en breng een bezoek het vernieuwde museum Hof van Nederland, waar je ontdekt en beleeft hoe wij in Nederland omgaan met onze vrijheden, vroeger en nu. Een feest op het Hof voor jong en oud.

Meer informatie vindt u op www.hoffestivaldordrecht.nl

450 jaar onafhankelijk Nederland

In 2022 vieren en herdenken we dat 450 jaar geleden de eerste stappen werden gezet richting een onafhankelijk Nederland met de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Tijdens deze Statenvergadering werd een belangrijke stap gezet in de strijd om vrijheid en verdraagzaamheid, die nu zijn vastgelegd in onze grondwet.

Eerste Vrije Statenvergadering

Dordrecht speelt in 1572 een cruciale rol. Willem van Oranje geeft opdracht een Statenvergadering voor de provincie Holland te organiseren. Dordrecht organiseert de geheime vergadering in het Hof van 19 tot en met 23 juli 1572. Het is zelfs illegaal, want de koning heeft geen toestemming gegeven. Twaalf Hollandse steden besluiten Willem van Oranje steun en geld te geven. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan de militaire successen in het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

START

9 juli 2022

EIND

10 juli 2022

LOCATIE

Dordrecht (ZH)

ORGANISATOR

De Dordtse Cultuurinstellingen i.s.m. Gemeente Dordrecht
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON