450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

MUZIEK BEVRIJDT!

START

29 oktober 2022

EIND

29 oktober 2022

LOCATIE

ORGANISATOR

Zie hiernaast
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Drie verenigingen, Big Band en percussieband Libertatis Primitiæ, Sint-Catharijne cantorij en Christelijk gemengd koor Canticum Novum hebben met elkaar hun muzikale krachten gebundeld om samen de verbinding te zoeken door het organiseren van een bijzondere muzikale avond voor alle Briellenaren en inwoners uit de directe omgeving.

Muziek Bevrijdt is een avondvullend programma om het thema bevrijding en vrijheid d.m.v. muziek te laten ervaren. Dit met muziekwerken ten tijde van de tachtigjarige oorlog, scratch met toegankelijke muziek over vrijheid en overige optredens die binnen dit thema passen. De avond wordt op zaterdag 29 oktober 2022 in de Sint-Catharijnekerk gehouden en is voor het publiek gratis toegankelijk.

De opzet van deze avond is:

 • Scratch ‘Strijd met Zang voor Vrijheid!’
  Een scratch is een zangevenement waarvoor alle zangliefhebbers, die graag een keer willen zingen, zich aan kunnen melden. Zangervaring is niet nodig. De stukken van de scratch zullen door de deelnemers op de dag zelf in de Sint-Catharijnekerk worden ingestudeerd en in de avond worden uitgevoerd. De scratch bevat o.a. : Jan Klaassen De Trompetter, geuzenliedjes, Soldaat van Oranje, Give peace a chance van John Lennon etc. De scratch wordt muzikaal begeleid door de Big Band van Libertatis Primitiæ. Voor deelname aan de scratch zijn kosten verbonden.
 • Uitvoering Brielse Ouverture van componist Marco ‘t Hart met koor, orgel, koperblazers en de nieuwe mobiele beiaard. Het stuk wordt uitgevoerd door Sint-Catharijne cantorij aangevuld met leden van Canticum Novum.
 • Muzikale reis vanuit het katholieke Spanje van Filips II naar de reformatie in Noord-Europa, met koorwerken van componisten uit de 16e en 17e eeuw. Waar luisterden deze mensen in die tijd naar? Zouden ze met deze muziek ook even een gevoel van bevrijding hebben ervaren ten tijde van alle narigheid? Op deze avond kunnen inwoners anno 2022 dat zelf gaan ervaren. De stukken worden uitgevoerd door Canticum Novum aangevuld met leden van Sint-Catharijne cantorij.
 • De Big band en percussieband van Libertatis Primitiæ verbeeldt de vrijheid door het spelen van de swingjazz van na de Tweede Wereldoorlog. De Big Band maakt ook de verbinding tussen de klassieke muziek en de pop en jazz.

Organisatie: Big Band en percussieband Libertatis Primitiæ, Sint-Catharijne cantorij en Christelijk gemengd koor Canticum Novum

MUZIEK BEVRIJDT!

Drie verenigingen, Big Band en percussieband Libertatis Primitiæ, Sint-Catharijne cantorij en Christelijk gemengd koor Canticum Novum hebben met elkaar hun muzikale krachten gebundeld om samen de verbinding te zoeken door het organiseren van een bijzondere muzikale avond voor alle Briellenaren en inwoners uit de directe omgeving.

Muziek Bevrijdt is een avondvullend programma om het thema bevrijding en vrijheid d.m.v. muziek te laten ervaren. Dit met muziekwerken ten tijde van de tachtigjarige oorlog, scratch met toegankelijke muziek over vrijheid en overige optredens die binnen dit thema passen. De avond wordt op zaterdag 29 oktober 2022 in de Sint-Catharijnekerk gehouden en is voor het publiek gratis toegankelijk.

De opzet van deze avond is:

 • Scratch ‘Strijd met Zang voor Vrijheid!’
  Een scratch is een zangevenement waarvoor alle zangliefhebbers, die graag een keer willen zingen, zich aan kunnen melden. Zangervaring is niet nodig. De stukken van de scratch zullen door de deelnemers op de dag zelf in de Sint-Catharijnekerk worden ingestudeerd en in de avond worden uitgevoerd. De scratch bevat o.a. : Jan Klaassen De Trompetter, geuzenliedjes, Soldaat van Oranje, Give peace a chance van John Lennon etc. De scratch wordt muzikaal begeleid door de Big Band van Libertatis Primitiæ. Voor deelname aan de scratch zijn kosten verbonden.
 • Uitvoering Brielse Ouverture van componist Marco ‘t Hart met koor, orgel, koperblazers en de nieuwe mobiele beiaard. Het stuk wordt uitgevoerd door Sint-Catharijne cantorij aangevuld met leden van Canticum Novum.
 • Muzikale reis vanuit het katholieke Spanje van Filips II naar de reformatie in Noord-Europa, met koorwerken van componisten uit de 16e en 17e eeuw. Waar luisterden deze mensen in die tijd naar? Zouden ze met deze muziek ook even een gevoel van bevrijding hebben ervaren ten tijde van alle narigheid? Op deze avond kunnen inwoners anno 2022 dat zelf gaan ervaren. De stukken worden uitgevoerd door Canticum Novum aangevuld met leden van Sint-Catharijne cantorij.
 • De Big band en percussieband van Libertatis Primitiæ verbeeldt de vrijheid door het spelen van de swingjazz van na de Tweede Wereldoorlog. De Big Band maakt ook de verbinding tussen de klassieke muziek en de pop en jazz.

Organisatie: Big Band en percussieband Libertatis Primitiæ, Sint-Catharijne cantorij en Christelijk gemengd koor Canticum Novum

START

29 oktober 2022

EIND

29 oktober 2022

LOCATIE

ORGANISATOR

Zie hiernaast
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON