450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Ontzet wandeling Alkmaar

START

3 juli 2023

EIND

3 juli 2023

LOCATIE

Alkmaar (NH)

ORGANISATOR

Historische Vereniging Alkmaar
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

ONTZET-WANDELING, THEMA: ‘ALKMAAR: EEN NEDERLANDSE STAD’

Vanuit de gemeente kwam het verzoek om mee te denken over de invulling van een feestelijk programma in het kader van 450 jaar Alkmaars Ontzet en het ontstaan van Nederland. Centrale thema’s daarbij zijn de waarden verscheidenheid, vrijheid, verbondenheid en verdraagzaamheid. Rond dit jubileumjaar 2023 en de waarden die daaraan zijn gekoppeld hebben de gidsen van de Historische Vereniging Alkmaar enkele wandelingen uitgezet. Dit is de derde wandeling in de reeks.

Na de Alkmaarse Victorie ontstond langzamerhand een nieuwe staat, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Pas geleidelijk raakten de verschillende steden, regio’s en provincies steeds meer met elkaar verbonden. De Franse tijd bracht ons uniformering van maten en gewichten en eenheid in registratie van de bevolking. Het eeuwenoude transport over water, dat Alkmaar verbond met de regio, werd geleidelijk aan vervangen door transport over land. Nieuwe uitvindingen en technieken zoals de stoomboot en de trein, de post en de telefoon, brachten de mogelijk tot sneller transport en contact. Ooit won Alkmaar haar zelfstandigheid, maar verloor deze ook weer doordat de stad werd opgenomen in het groter geheel van Nederland.

De wandeling vindt plaats op 3 juli 2023 en start om 19:00 uur ’s avonds vanaf het borstbeeld van Truitje Bosboom-Toussaint. U bent van harte welkom om met onze gidsen mee te lopen, u hoeft geen lid te zijn van de Historische Vereniging en deelname is gratis.

Tot 3 juli. Wees op tijd! [🙂]

Meer informatie: https://www.hvalkmaar.nl/wandelingen/alkmaar-een-nederlandse-stad/

Ontzet wandeling Alkmaar

ONTZET-WANDELING, THEMA: ‘ALKMAAR: EEN NEDERLANDSE STAD’

Vanuit de gemeente kwam het verzoek om mee te denken over de invulling van een feestelijk programma in het kader van 450 jaar Alkmaars Ontzet en het ontstaan van Nederland. Centrale thema’s daarbij zijn de waarden verscheidenheid, vrijheid, verbondenheid en verdraagzaamheid. Rond dit jubileumjaar 2023 en de waarden die daaraan zijn gekoppeld hebben de gidsen van de Historische Vereniging Alkmaar enkele wandelingen uitgezet. Dit is de derde wandeling in de reeks.

Na de Alkmaarse Victorie ontstond langzamerhand een nieuwe staat, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Pas geleidelijk raakten de verschillende steden, regio’s en provincies steeds meer met elkaar verbonden. De Franse tijd bracht ons uniformering van maten en gewichten en eenheid in registratie van de bevolking. Het eeuwenoude transport over water, dat Alkmaar verbond met de regio, werd geleidelijk aan vervangen door transport over land. Nieuwe uitvindingen en technieken zoals de stoomboot en de trein, de post en de telefoon, brachten de mogelijk tot sneller transport en contact. Ooit won Alkmaar haar zelfstandigheid, maar verloor deze ook weer doordat de stad werd opgenomen in het groter geheel van Nederland.

De wandeling vindt plaats op 3 juli 2023 en start om 19:00 uur ’s avonds vanaf het borstbeeld van Truitje Bosboom-Toussaint. U bent van harte welkom om met onze gidsen mee te lopen, u hoeft geen lid te zijn van de Historische Vereniging en deelname is gratis.

Tot 3 juli. Wees op tijd! [🙂]

Meer informatie: https://www.hvalkmaar.nl/wandelingen/alkmaar-een-nederlandse-stad/

START

3 juli 2023

EIND

3 juli 2023

LOCATIE

Alkmaar (NH)

ORGANISATOR

Historische Vereniging Alkmaar
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON