450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Opstand ende Bevrijdingh

START

21 mei 2022

EIND

21 mei 2022

LOCATIE

Enkhuizen (NH)

ORGANISATOR

Het Comité 21 mei 1572
h

PROGRAMMA

https://www.oudenkhuizen.nl/opstand

E-MAIL

TELEFOON

Op 21 mei 1572 heeft de burgerij van Enkhuizen zich – zonder bloedvergieten – bevrijd

van de Spaanse overheersers. De stad koos – als eerste van de Noordelijke Nederlanden – voor de Prins van Oranje. Een historische gebeurtenis!

Het evenement zal vooral bestaan uit een aantal toneelscènes, waarin de historische opstand in 1572 geheel door vrijwilligers wordt verbeeld ; zoals leden van buurt-, muziek-, scherm- en toneelverenigingen.

Ook leerlingen van basisscholen dragen hun steentje bij.

Evenals voorgaande jaren geven leden van het huidige stadsbestuur acte de présence en begeleiden gidsen van Vereniging Oud Enkhuizen de toeschouwers.

FRITS REYNAERT VERZORGT EEN EXTRA BEIAARD-CONCERT   –  AANVANGSTIJD VOLGT –

10.30 UUR: LEZING IN DE ZUIDERKERK DOOR DE HEER KLAAS KOEMAN, VOORZITTER VAN VERENIGING OUD ENKHUIZEN

14.00 UUR:  MINI-CONCERT DOOR KSM   –  BIJ HET STADHUIS-BORDES

14.30 UUR:  HISTORISCHE SCÈNES OP EN ROND DE DROMMEDARIS EN ZUIDER-HAVENDIJK

16.30 UUR:  SLOTSCÈNE VÓÓR HET STADHUIS, MET VERVOLGENS EEN MUZIKAAL SAMENZIJN, ONDER HET GENOT VAN EEN ORANJEBITTER, OF ORANJE LIMONADE.

Opstand ende Bevrijdingh

Op 21 mei 1572 heeft de burgerij van Enkhuizen zich – zonder bloedvergieten – bevrijd

van de Spaanse overheersers. De stad koos – als eerste van de Noordelijke Nederlanden – voor de Prins van Oranje. Een historische gebeurtenis!

Het evenement zal vooral bestaan uit een aantal toneelscènes, waarin de historische opstand in 1572 geheel door vrijwilligers wordt verbeeld ; zoals leden van buurt-, muziek-, scherm- en toneelverenigingen.

Ook leerlingen van basisscholen dragen hun steentje bij.

Evenals voorgaande jaren geven leden van het huidige stadsbestuur acte de présence en begeleiden gidsen van Vereniging Oud Enkhuizen de toeschouwers.

FRITS REYNAERT VERZORGT EEN EXTRA BEIAARD-CONCERT   –  AANVANGSTIJD VOLGT –

10.30 UUR: LEZING IN DE ZUIDERKERK DOOR DE HEER KLAAS KOEMAN, VOORZITTER VAN VERENIGING OUD ENKHUIZEN

14.00 UUR:  MINI-CONCERT DOOR KSM   –  BIJ HET STADHUIS-BORDES

14.30 UUR:  HISTORISCHE SCÈNES OP EN ROND DE DROMMEDARIS EN ZUIDER-HAVENDIJK

16.30 UUR:  SLOTSCÈNE VÓÓR HET STADHUIS, MET VERVOLGENS EEN MUZIKAAL SAMENZIJN, ONDER HET GENOT VAN EEN ORANJEBITTER, OF ORANJE LIMONADE.

START

21 mei 2022

EIND

21 mei 2022

LOCATIE

Enkhuizen (NH)

ORGANISATOR

Het Comité 21 mei 1572
h

PROGRAMMA

https://www.oudenkhuizen.nl/opstand

E-MAIL

TELEFOON