450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Portret Lumey in Brielle

START

21 maart 2022

EIND

17 april 2022

LOCATIE

ORGANISATOR

Historisch Museum Den Briel
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Het prachtige, door Diderik  Wouterszoon van Catwijk geschilderde, portretje van geuzenleider Willem II van der Marck, genoemd Lumey,  is vanaf dinsdag 22 maart te zien in Historisch Museum Den Briel. Het portretje is t/m 17 april in tijdelijk bruikleen verkregen van het Nationaal Archief in Den Haag. Vanuit het museum wordt vooral aandacht gegeven aan het belang van het geschilderde portret als getuigenis van de geschiedenis en het belang van het behoud van cultureel erfgoed.

Het onderschrift onder het portretje is een chronogram (jaardicht). Daarin worden de letters M, D, C, L, X, U, V, W, I  en Y als Romeinse cijfers beschouwd, die bij samentelling ervan een jaartal opleveren. In dit geval maakte de kunstenaar een foutje. Alleen door de D (met getalwaarde 500) weg te laten, levert het jaardicht het jaartal 1572 op.

Portret Lumey in Brielle

Het prachtige, door Diderik  Wouterszoon van Catwijk geschilderde, portretje van geuzenleider Willem II van der Marck, genoemd Lumey,  is vanaf dinsdag 22 maart te zien in Historisch Museum Den Briel. Het portretje is t/m 17 april in tijdelijk bruikleen verkregen van het Nationaal Archief in Den Haag. Vanuit het museum wordt vooral aandacht gegeven aan het belang van het geschilderde portret als getuigenis van de geschiedenis en het belang van het behoud van cultureel erfgoed.

Het onderschrift onder het portretje is een chronogram (jaardicht). Daarin worden de letters M, D, C, L, X, U, V, W, I  en Y als Romeinse cijfers beschouwd, die bij samentelling ervan een jaartal opleveren. In dit geval maakte de kunstenaar een foutje. Alleen door de D (met getalwaarde 500) weg te laten, levert het jaardicht het jaartal 1572 op.

START

21 maart 2022

EIND

17 april 2022

LOCATIE

ORGANISATOR

Historisch Museum Den Briel
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON