450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Roermond: het andere verhaal

START

5 mei 2022

EIND

31 oktober 2022

LOCATIE

Roermond (L)

ORGANISATOR

Archief Roermond
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Vanaf 5 mei 2022 is in Roermond de tentoonstelling ‘Roermond, het andere verhaal!’ te zien. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in 1572 de Nederlandse opstand onder leiding van stadhouder Willem van Oranje begon. In de nationale geschiedschrijving wordt dit verhaald als de ‘Geboorte van Nederland’, maar niet overal kan gesproken worden van een ‘Vaderlands’ gedachtengoed. De opstand leidde tot een strijd waarin burgers, steden en gewesten niet alleen tegenover de Spaanse vorst, maar vooral ook tegenover elkaar kwamen te staan. Het was een strijd om vrijheid.

Vrijheid vraagt verdraagzaamheid, verbondenheid en aandacht voor verscheidenheid. Het duurde lang voordat Roermond en Limburg zich verbonden voelde met Nederland. Pas in 1918 wordt pas voor het eerst uiting gegeven aan Oranjegezindheid.
Een andere periode waarin vrijheid ook een belangrijke rol speelde was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Men moest harder vechten dan ooit om vrijheid te behouden.

Voor meer informatie zie: https://www.archiefroermond.nl/nl/over-het-archief/nieuws-overzicht/expositie-roermond-het-andere-verhaal-1572-geboorte-van-nederland.

Roermond: het andere verhaal

Vanaf 5 mei 2022 is in Roermond de tentoonstelling ‘Roermond, het andere verhaal!’ te zien. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in 1572 de Nederlandse opstand onder leiding van stadhouder Willem van Oranje begon. In de nationale geschiedschrijving wordt dit verhaald als de ‘Geboorte van Nederland’, maar niet overal kan gesproken worden van een ‘Vaderlands’ gedachtengoed. De opstand leidde tot een strijd waarin burgers, steden en gewesten niet alleen tegenover de Spaanse vorst, maar vooral ook tegenover elkaar kwamen te staan. Het was een strijd om vrijheid.

Vrijheid vraagt verdraagzaamheid, verbondenheid en aandacht voor verscheidenheid. Het duurde lang voordat Roermond en Limburg zich verbonden voelde met Nederland. Pas in 1918 wordt pas voor het eerst uiting gegeven aan Oranjegezindheid.
Een andere periode waarin vrijheid ook een belangrijke rol speelde was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Men moest harder vechten dan ooit om vrijheid te behouden.

Voor meer informatie zie: https://www.archiefroermond.nl/nl/over-het-archief/nieuws-overzicht/expositie-roermond-het-andere-verhaal-1572-geboorte-van-nederland.

START

5 mei 2022

EIND

31 oktober 2022

LOCATIE

Roermond (L)

ORGANISATOR

Archief Roermond
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON