450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Tolerantie en samen leven: Coornhert 500

START

20 april 2022

EIND

20 april 2022

LOCATIE

Haarlem (NH)

ORGANISATOR

Coornhert Stichting Haarlem
h

PROGRAMMA

https://coornherthaarlem.nl

E-MAIL

TELEFOON

Dit congres vormt de start van het Coornhert500-jaar 2022, waarin het vijfhonderdste geboortejaar van de humanist Dirck Volckertszoon Coornhert wordt herdacht en gevierd. Naast voordrachten van een zestal sprekers, wordt op dit congres de recent ingestelde Coornhertprijs uitgereikt. Tevens wordt het eerste exemplaar gepresenteerd van een opstellenbundel over (in)tolerantie in de huidige samenleving. Thema van het congres is de vraag wat onze (in)tolerantie zegt over de toestand van de samenleving , over de democratie, over de rechtstaat, over het sociale leven en over de ruimte die religie en andere levensovertuigingen krijgen. De bedoeling is ideeën uit te wisselen over hoe de maatschappij en wijzelf verdraagzamer kunnen worden.

Tolerantie en samen leven: Coornhert 500

Dit congres vormt de start van het Coornhert500-jaar 2022, waarin het vijfhonderdste geboortejaar van de humanist Dirck Volckertszoon Coornhert wordt herdacht en gevierd. Naast voordrachten van een zestal sprekers, wordt op dit congres de recent ingestelde Coornhertprijs uitgereikt. Tevens wordt het eerste exemplaar gepresenteerd van een opstellenbundel over (in)tolerantie in de huidige samenleving. Thema van het congres is de vraag wat onze (in)tolerantie zegt over de toestand van de samenleving , over de democratie, over de rechtstaat, over het sociale leven en over de ruimte die religie en andere levensovertuigingen krijgen. De bedoeling is ideeën uit te wisselen over hoe de maatschappij en wijzelf verdraagzamer kunnen worden.

START

20 april 2022

EIND

20 april 2022

LOCATIE

Haarlem (NH)

ORGANISATOR

Coornhert Stichting Haarlem
h

PROGRAMMA

https://coornherthaarlem.nl

E-MAIL

TELEFOON