450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Willem van Oranje in 1572

START

9 juli 2022

EIND

9 juli 2022

LOCATIE

Dordrecht (ZH)

ORGANISATOR

Hof van Nederland en Augustijnenkerk
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Op zaterdagochtend 9 juli is in de Augustijnenkerk een bijzonder programma waarin Willem van Oranje en zijn beweegredenen in het jaar 1572 centraal staan. Willem van Oranje was een sleutelfiguur tijdens de Tachtigjarige Oorlog en opdrachtgever van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Zonder zijn inspanningen zou de Nederlandse geschiedenis er heel anders uitzien. Vanaf 1572 slaagt hij erin Nederlanders achter zich te krijgen in een strijd tegen het beleid van de landsheer, koning Filips II van Spanje. Ze willen hun oude rechten behouden, minder belasting betalen en af van de ketterplakkaten tegen gereformeerden. Door de toevallige inname in Den Briel en de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht krijgt Oranjes opstand een impuls.

 • 10.00-10.30 Inloop met koffie en thee (Gelegenheid tot bekijken posterpresentatie Willem van Oranje’s correspondentienetwerk (door Rosalie Versmissen, masterstudent Universiteit Utrecht))
 • 10.30-10.35 Welkom door Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht
 • 10.35-10.45 Dirk van Miert, directeur Huygens ING – 1572: Hadrianus Junius overhandigt zijn “Geschiedenis van Holland” aan Willem van Oranje.
 • 10.50-11.20 René van Stipriaan, auteur van De Zwijger. Het leven van Willem van Oranje – over Willem van Oranje en zijn motieven voor een opstand.
 • 11.20-11.45 Henk van Nierop, emeritus hoogleraar Nieuwe Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam en redacteur van Willem van Oranje in brieven. De Opstand in 1572 – over Holland en de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht.
 • 11.45-12.10 Femke Deen, historicus en auteur van Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje. Ze werkt momenteel aan een boek over Charlotte de Bourbon – over het privéleven van Willem van Oranje.
 • 12.10-12.25 Inger Leemans, hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de VU en hoofdonderzoeker van NL-Lab en Jorg Hempenius, geurwetenschapper bij ISCENT, vertellen het verhaal over de dood van Willem van Oranje en laten het publiek mee de geur van het balsemen van het lichaam ervaren.
 • 12.25-12.30 Dankwoord door Jos Wienen, voorzitter Samenwerkingsverband 1572-gemeenten

Dit programma is onderdeel van het Hoffestival Dordrecht (www.hoffestivaldordrecht.nl) naar aanleiding van 450 jaar Eerste Vrije Statenvergadering, en het project Geboorte van Nederland www.geboortevannederland.nl.

Willem van Oranje in 1572

Op zaterdagochtend 9 juli is in de Augustijnenkerk een bijzonder programma waarin Willem van Oranje en zijn beweegredenen in het jaar 1572 centraal staan. Willem van Oranje was een sleutelfiguur tijdens de Tachtigjarige Oorlog en opdrachtgever van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Zonder zijn inspanningen zou de Nederlandse geschiedenis er heel anders uitzien. Vanaf 1572 slaagt hij erin Nederlanders achter zich te krijgen in een strijd tegen het beleid van de landsheer, koning Filips II van Spanje. Ze willen hun oude rechten behouden, minder belasting betalen en af van de ketterplakkaten tegen gereformeerden. Door de toevallige inname in Den Briel en de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht krijgt Oranjes opstand een impuls.

 • 10.00-10.30 Inloop met koffie en thee (Gelegenheid tot bekijken posterpresentatie Willem van Oranje’s correspondentienetwerk (door Rosalie Versmissen, masterstudent Universiteit Utrecht))
 • 10.30-10.35 Welkom door Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht
 • 10.35-10.45 Dirk van Miert, directeur Huygens ING – 1572: Hadrianus Junius overhandigt zijn “Geschiedenis van Holland” aan Willem van Oranje.
 • 10.50-11.20 René van Stipriaan, auteur van De Zwijger. Het leven van Willem van Oranje – over Willem van Oranje en zijn motieven voor een opstand.
 • 11.20-11.45 Henk van Nierop, emeritus hoogleraar Nieuwe Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam en redacteur van Willem van Oranje in brieven. De Opstand in 1572 – over Holland en de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht.
 • 11.45-12.10 Femke Deen, historicus en auteur van Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje. Ze werkt momenteel aan een boek over Charlotte de Bourbon – over het privéleven van Willem van Oranje.
 • 12.10-12.25 Inger Leemans, hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de VU en hoofdonderzoeker van NL-Lab en Jorg Hempenius, geurwetenschapper bij ISCENT, vertellen het verhaal over de dood van Willem van Oranje en laten het publiek mee de geur van het balsemen van het lichaam ervaren.
 • 12.25-12.30 Dankwoord door Jos Wienen, voorzitter Samenwerkingsverband 1572-gemeenten

Dit programma is onderdeel van het Hoffestival Dordrecht (www.hoffestivaldordrecht.nl) naar aanleiding van 450 jaar Eerste Vrije Statenvergadering, en het project Geboorte van Nederland www.geboortevannederland.nl.

START

9 juli 2022

EIND

9 juli 2022

LOCATIE

Dordrecht (ZH)

ORGANISATOR

Hof van Nederland en Augustijnenkerk
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON