450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Publicatie

1572: Opstandig Holland

In 2022 is het 450 jaar geleden dat de watergeuzen Den Briel veroverden. Het jaar 1572 was een kantelpunt in de Opstand in de Nederlanden en zou uiteindelijk leiden tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ook Holland staat uitgebreid stil bij de betekenis van 1572. We brengen nieuwe perspectieven naar voren: Raymond Fagel stelt bijvoorbeeld de ervaringen van Spaanse soldaten centraal, Arjan Nobel richt zich op de Hollandse plattelandsbewoners en Lotte van Hasselt brengt de katholieke vluchtelingengemeenschap in Amsterdam in beeld. Ook kijken we terug op de herdenking in Den Briel door de eeuwen heen en reflecteren we hoe de herdenking van 1572 er anno 2022 uitziet.

Dit speciale dubbeldikke themanummer verschijnt in maart 2022, maar is nu al te bestellen.

Voor een indruk, klik hier

 

Beschikbaar vanaf: 1 maart 2022

Verkrijgbaar via: KLIK HIER

Ontwikkeld door: Tijdschrift Holland

Plaats: Landelijk