450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

1572-product

Coornhert 500 in Haarlem

Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) is met Frans Hals misschien wel de belangrijkste Haarlemmer ooit. Coornhert was een multi-talent:grafisch kunstenaar, drukker, uitgever, schrijver, dichter, vertaler, taalvernieuwer, musicus en hij wordt genoemd als de schrijver van het Wilhelmus. Stadssecretaris van Haarlem en notaris. Theoloog en filosoof. Humanistisch geleerde en vrijdenker. Nauw betrokken bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Vooraanstaand adviseur en medestander van Willem van Oranje.

Coornherts denkbeelden zijn springlevend en ook vandaag de dag nog van grote waarde. Hij was een onvermoeibaar strijder voor verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid van alle mensen en vrijheid van meningsuiting, drukpers en godsdienst. Hij riep op je medemens liefdevol te behandelen, zoals jezelf ook behandeld wilt worden. En om zélf na te denken en zelf de waarheid te zoeken en je op basis daarvan tot een goed mens te ontwikkelen. Zonder verdraagzaamheid, gelijkheid en vrijheid was volgens hem geen rechtvaardige en menswaardige samenleving mogelijk.

Beschikbaar vanaf: april 2022

Verkrijgbaar via: KLIK HIER

Ontwikkeld door: Stichting Coornhert Haarlem

Plaats: Haarlem (NH)

Gemeente: Haarlem