450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Tentoonstelling

Dubbelportret Getrud von Millendonk en Maria Van Nassau

Nationaal Onderduikmuseum in Aalten en Stadsmuseum Bergh in ’s Heerenberg presenteren een dubbelportret over Getrud von Millendonk en Maria Van Nassau.

Getrud von Millendonk echtgenote van Jacob van Bronckhorst-Batenburg en vrouwe van Anholt na diens overlijden in de strijd tegen de Geuzen van 1582 tot 1612. Getrud is een voorbeeld van een vrouw die een balans probeerde te bieden tussen de strijdende groepen en daarin staande bleef (poldervrouw avant la lettre). Ze was in feite Spaansgezind en overtuigd rooms-katholiek maar naar buiten toe koos zij geen partij. Zij deed alle moeite bij vriend en vijand een neutrale positie tot stand te brengen, terwijl de harde realiteit en het wapengeweld haar steeds de keuze stelde. Uiteindelijk geeft ze in 1612 haar positie op en draagt Heerlijkheid Bredevoort over aan ‘oranje’ Prins Maurits.

Maria van Nassau, de zuster van Willem van Oranje op kasteel Bergh, echtgenote van graaf Willem IV van den Bergh. Hoewel zij protestant was opgevoed, was zij tolerant naar andere godsdiensten.  Anderzijds ging zij met haar man op veldtocht en was getuige van het zeer wrede handelen van zijn leger huurlingen tijdens de veroveringen van diverse steden in het oosten van het land, zoals Doetinchem, Doesburg en Zutphen. Zelfs Alva prees haar moed en haar houding tijdens de veldslag. Zo vervulde Maria bij de geboorte van Nederland een bijzondere rol naast haar man, die zij altijd trouw bleef.

Beschikbaar vanaf: 1 juni 2022

Verkrijgbaar via: KLIK HIER

Ontwikkeld door: Nationaal Onderduikmuseum en Stadsmuseum Bergh met samenwerking van Team Specialisten Omgevingsdienst Achterhoek en Annemieke Lugtigheid, specialist archeologie

Plaats: Bredevoort (Gld)

Gemeente: Aalten