450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Publicatie

Noord-Holland in Opstand

In 1572 kwamen diverse Noord-Hollandse steden in opstand tegen het beleid van de landsheer. Steden zoals Haarlem kwamen vroeg in opstand, terwijl Amsterdam pas later volgde. Het platteland had ondertussen te lijden onder plunderingen en rondtrekkende soldaten – geuzen en regeringstroepen. Oneindig Noord-Holland brengt de geschiedenis van de provincie Noord-Holland in kaart en verbindt die met de collecties van musea, archieven en andere culturele instellingen.Ook over 1572 publiceerde zij een reeks artikelen:

De Opstand in 1572

Geuzen op de Diemerzeedijk

Geuzen op de Paardenmarkt

Vechten op de Zuiderzee

De barre tocht van Lambert Melisz

De oude verdedigingsbolwerken van Purmerend

Verkrijgbaar via: KLIK HIER

Ontwikkeld door: Oneindig Noord-Holland

Plaats: -