450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Publicatie

Oranje en de Eerste Statenvergadering. Een goed verborgen revolutie

Ter gelegenheid van de onthulling van een standbeeld van Willem van Oranje in Dordrecht schreef prof.dr. Judith Pollmann een bijdrage over het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572. Ze bestempelt de bijeenkomst als een “verborgen, bestuurlijke revolutie” waar de prins van Oranje, de Hollandse steden en de Hollandse adel samen afspraken maakten over hoe het verder moest met de Opstand. Het blijvend belang van deze Statenvergadering ligt niet in de waarden die er werden verdedigd, maar dat de vertegenwoordigers in Dordrecht “een levensvatbare politieke belangengemeenschap creëerden”.

Afbeelding: Adriaan Adriaansz. van Blijenburg, Dordtse burgemeester en gastheer van de Statenvergadering (Huis Van Gijn, bruikleen Stichting Collot d’Escury)

Ontwikkeld door: Judith Pollmann

Plaats: Dordrecht (ZH)

Gemeente: Dordrecht