450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

BESTUUR

Drs. J. (Jos) Wienen (voorzitter)

Burgemeester Haarlem

Mr. A.B. (Anton) Stapelkamp

Burgemeester Aalten

Mr. drs. P. (Pieter) Verhoeve

Burgemeester Gouda

Mr. A.W. (Wouter) Kolff

Burgemeester Dordrecht

J.H. (Rob) Bats MPM

Burgemeester Steenwijkerland

Drs. G.G.J. (Gregor) Rensen

Burgemeester Brielle

L.J. (Lieke) Sievers MCDM

Burgemeester Edam-Volendam

 

Dr. M.F.D. (Marianne) Eekhout (adviseur)

Conservator Dordrechts Museum

J.F.J. (Jan) Knol (secretaris)

Locosecretaris Brielle

Comité van aanbeveling

S. (Said) Bensallam

Stichting Saïd en Lody

Drs. M. (Martine) Gosselink

Directeur Mauritshuis

Ir. A.P. (Andries) Heidema

Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

L.B. (Lody) van de Kamp

rabbijn, auteur
Stichting Saïd en Lody

L.C. (Luce) van Kempen BSc

Kroonlid SER, vm. voorzitter Nationale Jeugdraad.

Prof. dr. J.C. (James) Kennedy

Dean University College Utrecht,
Voorzitter Commissie Herijking Canon.

Mgr. dr. G.J.N. (Gerard) de Korte

Bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Drs. D.H. (Dagmar) Oudshoorn

Directeur Amnesty International Nederland.

Mr. J.M. (Annemarie) Penn-te Strake

Burgemeester Maastricht

Prof. dr. J.S. (Judith) Pollmann

Hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis, Universiteit Leiden.

Prof. dr. K. (Kim) Putters

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau.
Bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Dr. R. (René) de Reuver

Scriba Protestantse Kerk Nederland

Drs. A.A. (Ton) van der Schans

Voorzitter vereniging docenten geschiedenis en staatsinrichting.

Secretariaat

J.F.J. (Jan) Knol
E-mail

jfj.knol@brielle.nl

Telefoon

06-10118506

Postadres

Gemeente Brielle,
t.a.v. Samenwerkingsverband
1572-gemeenten
Postbus 101
3230 AC Brielle