450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

BESTUUR

Drs. J. (Jos) Wienen (voorzitter)

Burgemeester Haarlem

Mr. A.B. (Anton) Stapelkamp

Burgemeester Aalten

Mr. drs. P. (Pieter) Verhoeve

Burgemeester Gouda

Mr. A.W. (Wouter) Kolff

Burgemeester Dordrecht

J.H. (Rob) Bats MPM

Burgemeester Steenwijkerland

L.J. (Lieke) Sievers MCDM

Burgemeester Edam-Volendam

Dr. J.P. Rehwinkel

Burgemeester Voorne aan Zee

 

Dr. M.F.D. (Marianne) Eekhout (adviseur)

Conservator Dordrechts Museum

J.F.J. (Jan) Knol (secretaris)

 

Comité van aanbeveling

S. (Said) Bensallam

Stichting Saïd en Lody

Drs. M. (Martine) Gosselink

Directeur Mauritshuis

Ir. A.P. (Andries) Heidema

Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

L.B. (Lody) van de Kamp

rabbijn, auteur
Stichting Saïd en Lody

L.C. (Luce) van Kempen BSc

Kroonlid SER, vm. voorzitter Nationale Jeugdraad.

Prof. dr. J.C. (James) Kennedy

Dean University College Utrecht,
Voorzitter Commissie Herijking Canon.

Mgr. dr. G.J.N. (Gerard) de Korte

Bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Drs. D.H. (Dagmar) Oudshoorn

Directeur Amnesty International Nederland.

Mr. J.M. (Annemarie) Penn-te Strake

Voormalig burgemeester Maastricht

Prof. dr. J.S. (Judith) Pollmann

Hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis, Universiteit Leiden.

Prof. dr. K. (Kim) Putters

Voorzitter Sociaal-Economische Raad

Dr. R. (René) de Reuver

Scriba Protestantse Kerk Nederland

Drs. A.A. (Ton) van der Schans

Voormalig voorzitter vereniging docenten geschiedenis en staatsinrichting.

Secretariaat

J.F.J. (Jan) Knol
E-mail

j.knol@voorneaanzee.nl

Telefoon

06-10118506

Postadres

Samenwerkingsverband 1572-gemeenten
p.a. gemeente Voorne aan Zee
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis