450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Apologie en banedict

START

13 december 1580

EIND

13 december 1580

PLAATS

Leiden (ZH)

In 1580 verklaarde Filips II, heer der Nederlanden, Willem van Oranje vogelvrij. Dat liet de prins niet over zijn kant gaan. Hij stelde een zogenaamde apologie op. Een document waarin hij zich niet alleen verantwoordt, maar tevens Filips II afschildert als een tiran.

In jaren 1570 nam de onvrede in de Nederlanden over de regering steeds verder toe. Filips II liet een zogenaamd banedict optekenen. Daarin noemde hij Willem van Oranje een bedrieger, hypocriet, godslasteraar, dronkaard en een overspelige en eerzuchtige oproerkraaier. Oranje zou een vrede onnodig in de weg staan. Daarom kwam op het hoofd van de prins een flinke beloning.

Moddergooien
Willem van Oranje reageerde getergd, klom in de ganzenveer en schreef een apologie; een verantwoording. Daar bleef het niet bij. Hij nam de gelegenheid te baat om Filips II en landvoogd Alva af te schilderen als tirannen die de Nederlanden ten gronde wilden richten. Ook onthield de prins zich niet van persoonlijke verwensingen aan het adres van Filips II. Een onvervalst nummer moddergooien, het banedict en de apologie.

Uitwerking
De Staten Generaal toonden zich gevoelig voor Oranjes apologie en gingen zelfs nog een stap verder. Dat leidde halverwege 1581 tot het Plakkaat van Verlatinghe. Een verklaring waarin de Republiek Filips II niet langer als machthebber erkende vanwege diens tirannieke bewind. Het banedict miste echter zijn uitwerking niet. Op 10 juli 1584 vermoordde Balthasar Gerards Willem van Oranje in Delft.

Apologie en banedict

In 1580 verklaarde Filips II, heer der Nederlanden, Willem van Oranje vogelvrij. Dat liet de prins niet over zijn kant gaan. Hij stelde een zogenaamde apologie op. Een document waarin hij zich niet alleen verantwoordt, maar tevens Filips II afschildert als een tiran.

In jaren 1570 nam de onvrede in de Nederlanden over de regering steeds verder toe. Filips II liet een zogenaamd banedict optekenen. Daarin noemde hij Willem van Oranje een bedrieger, hypocriet, godslasteraar, dronkaard en een overspelige en eerzuchtige oproerkraaier. Oranje zou een vrede onnodig in de weg staan. Daarom kwam op het hoofd van de prins een flinke beloning.

Moddergooien
Willem van Oranje reageerde getergd, klom in de ganzenveer en schreef een apologie; een verantwoording. Daar bleef het niet bij. Hij nam de gelegenheid te baat om Filips II en landvoogd Alva af te schilderen als tirannen die de Nederlanden ten gronde wilden richten. Ook onthield de prins zich niet van persoonlijke verwensingen aan het adres van Filips II. Een onvervalst nummer moddergooien, het banedict en de apologie.

Uitwerking
De Staten Generaal toonden zich gevoelig voor Oranjes apologie en gingen zelfs nog een stap verder. Dat leidde halverwege 1581 tot het Plakkaat van Verlatinghe. Een verklaring waarin de Republiek Filips II niet langer als machthebber erkende vanwege diens tirannieke bewind. Het banedict miste echter zijn uitwerking niet. Op 10 juli 1584 vermoordde Balthasar Gerards Willem van Oranje in Delft.

START

13 december 1580

EIND

13 december 1580

PLAATS

Leiden (ZH)