450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Beleg van Haarlem

START

3 december 1572

EIND

13 juli 1573

PLAATS

Haarlem (NH)

Al voor 1566 bepleitten Willem van Oranje en Dirck Volckertszoon Coornhert, de secretaris van Haarlem, vrijheden voor protestanten. Door de komst van de hertog van Alva in 1567 werden deze vrijheden afgenomen en werd Coornhert opgepakt. Het Haarlemse stadsbestuur kon zich moeilijk bij dit besluit neerleggen en koos op 4 juli 1572 voor de kant van de opstandelingen. Enkele weken later woonde Haarlem de Eerste Vrije Statenvergadering bij waar Oranje opnieuw als stadhouder werd erkend. De gevolgen van deze beslissing lieten niet lang op zich wachten. Na de moorden op Zutphen en Naarden arriveerde de gevreesde Don Frederik, de zoon van Alva, op 3 december voor Haarlem. De stad besloot zich te verzetten. Dit was het begin van een beleg van zeven maanden. Kenau Simonsdochter Hasselaer werd het symbool van deze uitputtende belegering. Zij leverde materialen voor de strijd en zou twee vrouwenvendels hebben aangevoerd in de strijd. Op 13 juli 1573 moest Haarlem zich wegens voedseltekorten alsnog overgeven. Plundering kon de stad afkopen. De Haarlemmers waren er trots op dat ze de vijand zo lang hadden weerstaan. De koningsgezinde periode duurde slechts vijf jaar. In 1577 sloot Haarlem zich opnieuw aan bij Oranje.

Lees meer over Haarlem in de Tachtigjarige Oorlog

Beleg van Haarlem

Al voor 1566 bepleitten Willem van Oranje en Dirck Volckertszoon Coornhert, de secretaris van Haarlem, vrijheden voor protestanten. Door de komst van de hertog van Alva in 1567 werden deze vrijheden afgenomen en werd Coornhert opgepakt. Het Haarlemse stadsbestuur kon zich moeilijk bij dit besluit neerleggen en koos op 4 juli 1572 voor de kant van de opstandelingen. Enkele weken later woonde Haarlem de Eerste Vrije Statenvergadering bij waar Oranje opnieuw als stadhouder werd erkend. De gevolgen van deze beslissing lieten niet lang op zich wachten. Na de moorden op Zutphen en Naarden arriveerde de gevreesde Don Frederik, de zoon van Alva, op 3 december voor Haarlem. De stad besloot zich te verzetten. Dit was het begin van een beleg van zeven maanden. Kenau Simonsdochter Hasselaer werd het symbool van deze uitputtende belegering. Zij leverde materialen voor de strijd en zou twee vrouwenvendels hebben aangevoerd in de strijd. Op 13 juli 1573 moest Haarlem zich wegens voedseltekorten alsnog overgeven. Plundering kon de stad afkopen. De Haarlemmers waren er trots op dat ze de vijand zo lang hadden weerstaan. De koningsgezinde periode duurde slechts vijf jaar. In 1577 sloot Haarlem zich opnieuw aan bij Oranje.

Lees meer over Haarlem in de Tachtigjarige Oorlog

START

3 december 1572

EIND

3 december 1572

PLAATS

Haarlem (NH)