450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Inname van Weert

START

27 augustus 1572

EIND

27 augustus 1572

PLAATS

Weert (L)

Op 27 augustus 1572 werd Weert, na de inname van Roermond, veroverd door Willem van Oranje, maar na twee maanden werd de stad weer heroverd door het regeringsleger. Gedurende de komende jaren werd de stad telkens veroverd en heroverd en werd het een speelbal van zowel de Spaanse als de Staatse troepen. De stad heeft met de telkens terugkerende komst van de Staatse troepen, maar liefst drie keer een Beeldenstorm meegemaakt.

Twee van de Martelaren van Gorcum (negentien geestelijken die door de watergeuzen worden vermoord bij Brielle) waren afkomstig uit Weert: Hieronymus en Antonius van Weert. Hieronymus werd in 1522 geboren in Weert. Deze Weerter minderbroeder had een tatoeage van een Jeruzalemkruis en is een van de oudst bekende Nederlanders met een tatoeage. Voordat hij wordt opgehangen sneden de Watergeuzen deze tatoeage op wrede wijze uit zijn vlees. Antonius is eveneens in 1522 geboren in het Weerter buurtschap Kampershoek. In 1867 worden de Martelaren van Gorkum heilig verklaard.

Op 13 februari 1579 kon Alexander Farnese namens de Spaanse koning de stad weer innemen. De Tiroler kolonel Hannibal van Hohenems zorgde ervoor dat de Staatse militairen die het kasteel hadden bezet aan de kruisvensters werden opgehangen. Op 17 februari werden de lijken van de 16 soldaten uit de slotgracht gevist en begraven.

Door de extra belastingheffingen en de kosten van de inkwartieringen van soldaten raakte de stad diep in de schulden. Geldleningen moesten uitkomsten bieden. In het Gemeentearchief Weert bevindt zich een akte met een zegel van koning Philips II van Spanje waarin hij onder meer aan het bestuur van Weert de gunst verleent de schulden aan de inwoners van Venlo niet te hoeven te betalen, zolang de stad Venlo zich niet met de koning heeft verzoend.

Afbeelding: Oud-administratief Archief Weert inv.nr 624

Inname van Weert

Op 27 augustus 1572 werd Weert, na de inname van Roermond, veroverd door Willem van Oranje, maar na twee maanden werd de stad weer heroverd door het regeringsleger. Gedurende de komende jaren werd de stad telkens veroverd en heroverd en werd het een speelbal van zowel de Spaanse als de Staatse troepen. De stad heeft met de telkens terugkerende komst van de Staatse troepen, maar liefst drie keer een Beeldenstorm meegemaakt.

Twee van de Martelaren van Gorcum (negentien geestelijken die door de watergeuzen worden vermoord bij Brielle) waren afkomstig uit Weert: Hieronymus en Antonius van Weert. Hieronymus werd in 1522 geboren in Weert. Deze Weerter minderbroeder had een tatoeage van een Jeruzalemkruis en is een van de oudst bekende Nederlanders met een tatoeage. Voordat hij wordt opgehangen sneden de Watergeuzen deze tatoeage op wrede wijze uit zijn vlees. Antonius is eveneens in 1522 geboren in het Weerter buurtschap Kampershoek. In 1867 worden de Martelaren van Gorkum heilig verklaard.

Op 13 februari 1579 kon Alexander Farnese namens de Spaanse koning de stad weer innemen. De Tiroler kolonel Hannibal van Hohenems zorgde ervoor dat de Staatse militairen die het kasteel hadden bezet aan de kruisvensters werden opgehangen. Op 17 februari werden de lijken van de 16 soldaten uit de slotgracht gevist en begraven.

Door de extra belastingheffingen en de kosten van de inkwartieringen van soldaten raakte de stad diep in de schulden. Geldleningen moesten uitkomsten bieden. In het Gemeentearchief Weert bevindt zich een akte met een zegel van koning Philips II van Spanje waarin hij onder meer aan het bestuur van Weert de gunst verleent de schulden aan de inwoners van Venlo niet te hoeven te betalen, zolang de stad Venlo zich niet met de koning heeft verzoend.

Afbeelding: Oud-administratief Archief Weert inv.nr 624

START

27 augustus 1572

EIND

27 augustus 1572

PLAATS

Weert (L)