450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Pacificatie van Gent

START

8 november 1576

EIND

8 november 1576

PLAATS

Breda (NB)

Op 8 november 1576 sluiten de opstandige gewesten een verdrag dat de naam Pacificatie van Gent krijgt. Met een duidelijke boodschap aan koning Filips II: wij staan schouder aan schouder en Spaanse troepen moeten verdwijnen uit de Nederlanden.

De ondertekening in de pacificatiezaal van het stadhuis van Gent vond plaats net nadat landvoogd Requesens plotseling overleed en koningsgezinde troepen een bloedbad aanrichtten in Antwerpen. De muitende soldaten ontvingen geen soldij meer, omdat koning Filips II met een lege oorlogskas zat. Soldaten plunderden Antwerpen om aan geld te komen.

Vooruitgeschoven
Net als de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 geldt ook de Pacificatie van Gent als een belangrijk moment in de Tachtigjarige Oorlog. De gewesten wezen Willem van Oranje als leider aan en koningsgezinde troepen waren niet meer welkom in een groot aantal gewesten en steden. Ook bepaalden de ondertekenaars dat de Staten Generaal voortaan op eigen initiatief bij elkaar mochten komen, dus niet meer alleen op uitnodiging van de vorst. Echter, een gezamenlijk standpunt over de godsdienstconflicten schoven de gewesten voor zich uit.

Uiteengevallen
Het uitblijven van een unanimiteit ten aanzien van godsdienstvrijheid stond uiteindelijk een duurzame eenheid in de weg. Zo wilden de gewesten Zeeland en Holland alleen godsdienstvrijheid voor calvinisten. Andere gewesten hadden een ruimere regeling voor ogen, eentje waarbij bijvoorbeeld ook katholieken hun geloof in vrijheid konden belijden.
Uiteindelijk vielen de zuidelijke en noordelijke Nederlanden uiteen in de Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht (beide in 1579).

Pacificatie van Gent

Op 8 november 1576 sluiten de opstandige gewesten een verdrag dat de naam Pacificatie van Gent krijgt. Met een duidelijke boodschap aan koning Filips II: wij staan schouder aan schouder en Spaanse troepen moeten verdwijnen uit de Nederlanden.

De ondertekening in de pacificatiezaal van het stadhuis van Gent vond plaats net nadat landvoogd Requesens plotseling overleed en koningsgezinde troepen een bloedbad aanrichtten in Antwerpen. De muitende soldaten ontvingen geen soldij meer, omdat koning Filips II met een lege oorlogskas zat. Soldaten plunderden Antwerpen om aan geld te komen.

Vooruitgeschoven
Net als de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 geldt ook de Pacificatie van Gent als een belangrijk moment in de Tachtigjarige Oorlog. De gewesten wezen Willem van Oranje als leider aan en koningsgezinde troepen waren niet meer welkom in een groot aantal gewesten en steden. Ook bepaalden de ondertekenaars dat de Staten Generaal voortaan op eigen initiatief bij elkaar mochten komen, dus niet meer alleen op uitnodiging van de vorst. Echter, een gezamenlijk standpunt over de godsdienstconflicten schoven de gewesten voor zich uit.

Uiteengevallen
Het uitblijven van een unanimiteit ten aanzien van godsdienstvrijheid stond uiteindelijk een duurzame eenheid in de weg. Zo wilden de gewesten Zeeland en Holland alleen godsdienstvrijheid voor calvinisten. Andere gewesten hadden een ruimere regeling voor ogen, eentje waarbij bijvoorbeeld ook katholieken hun geloof in vrijheid konden belijden.
Uiteindelijk vielen de zuidelijke en noordelijke Nederlanden uiteen in de Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht (beide in 1579).

START

8 november 1576

EIND

8 november 1576

PLAATS

Breda (NB)