450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Post voor Vlissingen

START

7 mei 1572

EIND

15 mei 1572

PLAATS

Vlissingen (Zl)

De Vlissingers weten het zeker: de wieg van Nederland stond in 1572 in hun stad en niet in Den Briel. In een brief van Willem van Oranje zien de Zeeuwen hun overtuiging bevestigd.

In zijn leven schreef Willem van Oranje (1533-1584) maar liefst zo’n 13.000 brieven. Ook de stadsregering van Vlissingen kreeg post van de prins. Onder andere op 15 mei 1572 (gedateerd 7 mei 1572). Daarin bedankt Willem van Oranje de stedelingen voor het op eigen kracht verjagen van de Spanjaarden (een Waals garnizoen). Den Briel noemt hij niet. Daar hadden de Spanjaarden de stad al verlaten voordat de watergeuzen arriveerden. Dus ingenomen zonder verzet.

Daad
De bevrijding gold niet alleen als een belangrijke gebeurtenis voor de havenstad zelf, maar had ook betekenis voor de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hier stond de wieg van Nederland, zo vinden de Vlissingers. Willem van Oranje voegde ook de daad bij zijn lovende woorden. Hij gaf de stad toestemming om een nieuwe haven aan te leggen.

Eervolle positie
Daar bleef het niet bij. Vlissingen verwierf ook een stem in de Staten van Zeeland, het recht op civiele en criminele rechtspraak op zuidelijk Walcheren en de Zeeuwse Admiraliteit kreeg een plekje binnen de stadsmuren. Zo wist Vlissingen in korte tijd een eervolle en vooraanstaande positie in te nemen. En dat dankzij het eigen dappere optreden op 6 april 1572 en de beloning van ‘u goede vriendt, Guille de Nassau’, zoals de prins zijn brief ondertekende.

Post voor Vlissingen

De Vlissingers weten het zeker: de wieg van Nederland stond in 1572 in hun stad en niet in Den Briel. In een brief van Willem van Oranje zien de Zeeuwen hun overtuiging bevestigd.

In zijn leven schreef Willem van Oranje (1533-1584) maar liefst zo’n 13.000 brieven. Ook de stadsregering van Vlissingen kreeg post van de prins. Onder andere op 15 mei 1572 (gedateerd 7 mei 1572). Daarin bedankt Willem van Oranje de stedelingen voor het op eigen kracht verjagen van de Spanjaarden (een Waals garnizoen). Den Briel noemt hij niet. Daar hadden de Spanjaarden de stad al verlaten voordat de watergeuzen arriveerden. Dus ingenomen zonder verzet.

Daad
De bevrijding gold niet alleen als een belangrijke gebeurtenis voor de havenstad zelf, maar had ook betekenis voor de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hier stond de wieg van Nederland, zo vinden de Vlissingers. Willem van Oranje voegde ook de daad bij zijn lovende woorden. Hij gaf de stad toestemming om een nieuwe haven aan te leggen.

Eervolle positie
Daar bleef het niet bij. Vlissingen verwierf ook een stem in de Staten van Zeeland, het recht op civiele en criminele rechtspraak op zuidelijk Walcheren en de Zeeuwse Admiraliteit kreeg een plekje binnen de stadsmuren. Zo wist Vlissingen in korte tijd een eervolle en vooraanstaande positie in te nemen. En dat dankzij het eigen dappere optreden op 6 april 1572 en de beloning van ‘u goede vriendt, Guille de Nassau’, zoals de prins zijn brief ondertekende.

START

7 mei 1572

EIND

7 mei 1572

PLAATS

Vlissingen (Zl)