450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Slag op de Zuiderzee

START

2 oktober 1573

EIND

11 oktober 1573

PLAATS

Hoorn (NH)

Voor de kust van Hoorn en Marken troffen de vloten van de Spanjaarden en de Watergeuzen elkaar van 3 tot 12 oktober 1573. Na een bloedige strijd met flinke verliezen over en weer beslisten de Watergeuzen de zeeslag in hun voordeel.

De Slag op de Zuiderzee kwam niet uit de lucht vallen. Daar ging het nodige aan vooraf. De Noord-Hollandse steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik hadden de kant van Willem van Oranje gekozen. Dat gold (nog) niet voor Amsterdam. Die stad bleef tot 1578 loyaal aan Filips II.

Blokkade
Om de Spaansgezinde stad dwars te zitten, blokkeerden de geuzen de waterweg naar Amsterdam. Door die blokkade viel een belangrijk deel van de handel stil. En daar moest maar eens een einde aankomen, zo redeneerde Alva, generaal en landvoogd van Nederland. Hij gaf de Spaanse vloot opdracht de Watergeuzen te verjagen.

Enteren
De eerste schermutselingen vonden begin oktober plaats in de buurt van Marken. Daar namen 25 schepen van de Watergeuzen het op tegen de Spanjaarden. Vanwege een ongunstige wind viel de strijd stil. Op 11 oktober draaide de wind en laaide de strijd weer op. De Watergeuzen wisten het Spaanse admiraalschip ‘Inquisitie’ te enteren, waarna de overige schepen op de vlucht sloegen naar Amsterdam.

In 2023 wordt de slag herdacht, meer informatie vindt u via www.slagopdezuiderzee.nl

Slag op de Zuiderzee

Voor de kust van Hoorn en Marken troffen de vloten van de Spanjaarden en de Watergeuzen elkaar van 3 tot 12 oktober 1573. Na een bloedige strijd met flinke verliezen over en weer beslisten de Watergeuzen de zeeslag in hun voordeel.

De Slag op de Zuiderzee kwam niet uit de lucht vallen. Daar ging het nodige aan vooraf. De Noord-Hollandse steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik hadden de kant van Willem van Oranje gekozen. Dat gold (nog) niet voor Amsterdam. Die stad bleef tot 1578 loyaal aan Filips II.

Blokkade
Om de Spaansgezinde stad dwars te zitten, blokkeerden de geuzen de waterweg naar Amsterdam. Door die blokkade viel een belangrijk deel van de handel stil. En daar moest maar eens een einde aankomen, zo redeneerde Alva, generaal en landvoogd van Nederland. Hij gaf de Spaanse vloot opdracht de Watergeuzen te verjagen.

Enteren
De eerste schermutselingen vonden begin oktober plaats in de buurt van Marken. Daar namen 25 schepen van de Watergeuzen het op tegen de Spanjaarden. Vanwege een ongunstige wind viel de strijd stil. Op 11 oktober draaide de wind en laaide de strijd weer op. De Watergeuzen wisten het Spaanse admiraalschip ‘Inquisitie’ te enteren, waarna de overige schepen op de vlucht sloegen naar Amsterdam.

In 2023 wordt de slag herdacht, meer informatie vindt u via www.slagopdezuiderzee.nl

START

2 oktober 1573

EIND

2 oktober 1573

PLAATS

Hoorn (NH)