450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Willem van Oranje en Breda

START

1 januari 1573

EIND

1 januari 1576

PLAATS

Breda (NB)

In de Tachtigjarige Oorlog organiseerde Willem van Oranje het verzet tegen de Spaanse koning Filips II vanuit Breda.

In juni 2014 keerde Willem van Oranje terug naar ‘zijn’ kasteel in Breda, zij het nu in de vorm van een bronzen beeld. Dat symboliseert de nauwe banden die Willem van Oranje decennia lang onderhield met de vestingstad. Die gaan terug tot 1544. In dat jaar erfde Willem van Oranje de stad van zijn neef René van Chalon. Hij maakte van Breda een machtscentrum.

Breda houdt stand
Geen wonder dat de Spaanse landvoogd Requesens in 1573 een leger van 10.000 soldaten formeerde om Breda in te nemen. De stad hield stand en wist de aanvallen te pareren. Requesens hief uiteindelijk het beleg op om Haarlem in te nemen. Een jaar later ondernam Requesens een nieuwe poging.

Einde omsingeling
Eerst stuurde hij een gezant om te praten over een vreedzame overgave. Die onderhandelingen vonden plaats in het kasteel, het onderkomen van Willem van Oranje. De inwoners zouden hun privileges én godsdienstvrijheid behouden, zo luidde het aanbod. Daar geloofde Willem van Oranje niks van en brak de besprekingen af. Requesens trok nu met een leger van 20.000 soldaten op naar Breda, maar door zijn dood in 1576 eindigde ook deze omsingeling.

Eren
Naast een beeld eert Breda ‘zijn’ Willem van Oranje ook nog met een praalgraf in de Grote Kerk (zijn stoffelijk resten liggen in Delft). En natuurlijk ontbreekt de Willem van Oranjelaan niet.

Willem van Oranje en Breda

In de Tachtigjarige Oorlog organiseerde Willem van Oranje het verzet tegen de Spaanse koning Filips II vanuit Breda.

In juni 2014 keerde Willem van Oranje terug naar ‘zijn’ kasteel in Breda, zij het nu in de vorm van een bronzen beeld. Dat symboliseert de nauwe banden die Willem van Oranje decennia lang onderhield met de vestingstad. Die gaan terug tot 1544. In dat jaar erfde Willem van Oranje de stad van zijn neef René van Chalon. Hij maakte van Breda een machtscentrum.

Breda houdt stand
Geen wonder dat de Spaanse landvoogd Requesens in 1573 een leger van 10.000 soldaten formeerde om Breda in te nemen. De stad hield stand en wist de aanvallen te pareren. Requesens hief uiteindelijk het beleg op om Haarlem in te nemen. Een jaar later ondernam Requesens een nieuwe poging.

Einde omsingeling
Eerst stuurde hij een gezant om te praten over een vreedzame overgave. Die onderhandelingen vonden plaats in het kasteel, het onderkomen van Willem van Oranje. De inwoners zouden hun privileges én godsdienstvrijheid behouden, zo luidde het aanbod. Daar geloofde Willem van Oranje niks van en brak de besprekingen af. Requesens trok nu met een leger van 20.000 soldaten op naar Breda, maar door zijn dood in 1576 eindigde ook deze omsingeling.

Eren
Naast een beeld eert Breda ‘zijn’ Willem van Oranje ook nog met een praalgraf in de Grote Kerk (zijn stoffelijk resten liggen in Delft). En natuurlijk ontbreekt de Willem van Oranjelaan niet.

START

1 januari 1573

EIND

1 januari 1573

PLAATS

Breda (NB)