450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Wonder van Woerden

START

8 september 1575

EIND

24 augustus 1576

PLAATS

Woerden (Utr)

In 1572 sloot Woerden zich aan bij de prins van Oranje. In 1575 stuurde koning Filips II een leger om de stad in te nemen. Onder leiding van de Graaf van Hierges probeerden zij op 8 september 1575 de stad te heroveren op de opstandelingen. De inwoners waren goed voorbereid. Door het openen van de sluizen stond een flink deel van het land rondom Woerden onder water. De stadspoorten waren gesloten en er waren grote voorraden aangelegd. De regeringstroepen sloten Woerden af van de buitenwereld. Voor de belegering bouwden ze zeven versterkingen of schansen. Een jaar lang wisten de inwoners van Woerden zich te redden. Ze haalden stiekem met bootjes voorraden naar binnen, maar uiteindelijk sloeg de honger toe.

De bevolking vroeg God om hulp en toen … gebeurde er een wonder. Plotseling zwommen er tal van grote vissen, vermoedelijk snoeken, door de Rijn, die toen nog door de stad liep. Je kon ze gemakkelijk vangen, klaarmaken en opeten. Dit was een geweldige opsteker en goed voor het moreel. In juli 1576 werd de toestand toch onhoudbaar. De regeringstroepen wisten de smokkelroutes onbruikbaar te maken en gingen steeds vaker het gevecht aan. Toen brak muiterij uit onder de soldaten die in de Zuidelijke Nederlanden gelegerd waren rond Aalst. Ze hadden al maanden geen soldij gehad en weigerden nog langer te werken. Op 24 augustus 1576 ontruimden de “Woerdense” troepen de schansen en vertrokken richting het zuiden om de muiterij de kop in te drukken. Woerden had, net als Leiden en Alkmaar, het beleg weerstaan.

Wonder van Woerden

In 1572 sloot Woerden zich aan bij de prins van Oranje. In 1575 stuurde koning Filips II een leger om de stad in te nemen. Onder leiding van de Graaf van Hierges probeerden zij op 8 september 1575 de stad te heroveren op de opstandelingen. De inwoners waren goed voorbereid. Door het openen van de sluizen stond een flink deel van het land rondom Woerden onder water. De stadspoorten waren gesloten en er waren grote voorraden aangelegd. De regeringstroepen sloten Woerden af van de buitenwereld. Voor de belegering bouwden ze zeven versterkingen of schansen. Een jaar lang wisten de inwoners van Woerden zich te redden. Ze haalden stiekem met bootjes voorraden naar binnen, maar uiteindelijk sloeg de honger toe.

De bevolking vroeg God om hulp en toen … gebeurde er een wonder. Plotseling zwommen er tal van grote vissen, vermoedelijk snoeken, door de Rijn, die toen nog door de stad liep. Je kon ze gemakkelijk vangen, klaarmaken en opeten. Dit was een geweldige opsteker en goed voor het moreel. In juli 1576 werd de toestand toch onhoudbaar. De regeringstroepen wisten de smokkelroutes onbruikbaar te maken en gingen steeds vaker het gevecht aan. Toen brak muiterij uit onder de soldaten die in de Zuidelijke Nederlanden gelegerd waren rond Aalst. Ze hadden al maanden geen soldij gehad en weigerden nog langer te werken. Op 24 augustus 1576 ontruimden de “Woerdense” troepen de schansen en vertrokken richting het zuiden om de muiterij de kop in te drukken. Woerden had, net als Leiden en Alkmaar, het beleg weerstaan.

START

8 september 1575

EIND

8 september 1575

PLAATS

Woerden (Utr)