450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

1572: vloek of zegen

START

15 oktober 2022

EIND

15 oktober 2022

LOCATIE

Dordrecht (ZH)

ORGANISATOR

Regionaal Archief Dordrecht
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Op 15 oktober geeft conservator Marianne Eekhout van het Dordrechts Museum een lezing tijdens de Dag van de Dordtse Geschiedenis.

In het jaar 1572 sluit Dordrecht zich aan bij de opstand van prins Willem van Oranje. Na drie dagen onderhandelen met de watergeuzen worden de poorten geopend. Officieel is er een religievrede, maar men is bang dat die niet wordt nageleefd. Die angst blijkt niet ongegrond. In de maanden en jaren die volgen is Dordrecht in naam “vrij”, maar voor de meerderheid van de bevolking geldt dat niet. Zij zijn katholiek en zien hoe hun geestelijken worden verjaagd, kloosters worden gesloten en hun rechten steeds verder worden ingeperkt. Gereformeerden daarentegen krijgen steeds meer mogelijkheden. Ze mogen in het stadsbestuur, krijgen kerken toegewezen. In deze lezing kijken we terug op het roerige begin van de Tachtigjarige Oorlog en haar betekenis voor de Dordtenaren.

Locatie: Hof 6, Dordrecht
Tijd: 15.00

Meer weten over het programma? Klik hier

1572: vloek of zegen

Op 15 oktober geeft conservator Marianne Eekhout van het Dordrechts Museum een lezing tijdens de Dag van de Dordtse Geschiedenis.

In het jaar 1572 sluit Dordrecht zich aan bij de opstand van prins Willem van Oranje. Na drie dagen onderhandelen met de watergeuzen worden de poorten geopend. Officieel is er een religievrede, maar men is bang dat die niet wordt nageleefd. Die angst blijkt niet ongegrond. In de maanden en jaren die volgen is Dordrecht in naam “vrij”, maar voor de meerderheid van de bevolking geldt dat niet. Zij zijn katholiek en zien hoe hun geestelijken worden verjaagd, kloosters worden gesloten en hun rechten steeds verder worden ingeperkt. Gereformeerden daarentegen krijgen steeds meer mogelijkheden. Ze mogen in het stadsbestuur, krijgen kerken toegewezen. In deze lezing kijken we terug op het roerige begin van de Tachtigjarige Oorlog en haar betekenis voor de Dordtenaren.

Locatie: Hof 6, Dordrecht
Tijd: 15.00

Meer weten over het programma? Klik hier

START

15 oktober 2022

EIND

15 oktober 2022

LOCATIE

Dordrecht (ZH)

ORGANISATOR

Regionaal Archief Dordrecht
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON