450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Enkhuizen voor de Prins

START

20 mei 2022

EIND

20 mei 2022

LOCATIE

Enkhuizen (NH)

ORGANISATOR

Walter Haentjes
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

De historische havenstad Enkhuizen heeft een belangrijke rol gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog  bij de Geboorte van Nederland 1572. Enkhuizen voor de Prins is een boeiende theater vertelling over een eeuw waarin alles anders wordt:

Pastoor Cornelis Cooltuyn van de Sint Pancraskerk (Zuiderkerk) gaat de geschiedenis in als ‘Vader van de Hollandse reformatie’. De Enkhuizer vluchtelingengemeenschap in de Noord-Duitse havenstad Emden brengt geld bijeen voor de Prins van Oranje om de ‘tirannie te verdrijven’. Grootschipper en koopman Pieter Buyskes, de vertrouwensman van de Prins, wordt leider van de opstand in Enkhuizen. 21 Mei 1572 zet de bevolking het Spaans gezinde stadsbestuur aan de kant en verklaart de stad voor Oranje.

De Prins komt in de problemen als hij geen steun krijgt van de IJsselsteden. Pieter Buyskes komt met enkele schepen te hulp om hem te redden uit zijn benarde situatie. Op 20 oktober 1572 komt de Prins in Enkhuizen aan. Vandaar beidt de opstand zich uit over West-Friesland en Holland.

Op de revolutionaire Statenvergadering eind juli 1572 te Dordrecht scharen zich ook 12 Hollandse steden achter de Prins en stellen geld beschikbaar voor de krijgskas. Dan barst de strijd pas goed los.

In 1648 wordt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als vrije onafhankelijke staat, onder een nazaat van de Prins van Oranje op de kaart gezet.

De historische theater vertelling is ook via livestream te volgen en terug te zien op www.kerkomroep.nl Enkhuizen.

Locatie: Zuiderkerk, Enkhuizen

Aanvang 20.00 uur.

Enkhuizen voor de Prins

De historische havenstad Enkhuizen heeft een belangrijke rol gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog  bij de Geboorte van Nederland 1572. Enkhuizen voor de Prins is een boeiende theater vertelling over een eeuw waarin alles anders wordt:

Pastoor Cornelis Cooltuyn van de Sint Pancraskerk (Zuiderkerk) gaat de geschiedenis in als ‘Vader van de Hollandse reformatie’. De Enkhuizer vluchtelingengemeenschap in de Noord-Duitse havenstad Emden brengt geld bijeen voor de Prins van Oranje om de ‘tirannie te verdrijven’. Grootschipper en koopman Pieter Buyskes, de vertrouwensman van de Prins, wordt leider van de opstand in Enkhuizen. 21 Mei 1572 zet de bevolking het Spaans gezinde stadsbestuur aan de kant en verklaart de stad voor Oranje.

De Prins komt in de problemen als hij geen steun krijgt van de IJsselsteden. Pieter Buyskes komt met enkele schepen te hulp om hem te redden uit zijn benarde situatie. Op 20 oktober 1572 komt de Prins in Enkhuizen aan. Vandaar beidt de opstand zich uit over West-Friesland en Holland.

Op de revolutionaire Statenvergadering eind juli 1572 te Dordrecht scharen zich ook 12 Hollandse steden achter de Prins en stellen geld beschikbaar voor de krijgskas. Dan barst de strijd pas goed los.

In 1648 wordt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als vrije onafhankelijke staat, onder een nazaat van de Prins van Oranje op de kaart gezet.

De historische theater vertelling is ook via livestream te volgen en terug te zien op www.kerkomroep.nl Enkhuizen.

Locatie: Zuiderkerk, Enkhuizen

Aanvang 20.00 uur.

START

20 mei 2022

EIND

20 mei 2022

LOCATIE

Enkhuizen (NH)

ORGANISATOR

Walter Haentjes
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON