450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Filmavond: Kenau

START

7 mei 2022

EIND

7 mei 2022

LOCATIE

Bredevoort (Gld)

ORGANISATOR

Filmhuis Bredevoort
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Filmhuis Bredevoort toont op 7 mei 2022 de film Kenau in het Grachthuys in Bredevoort om het jaar 1572 via het medium film dichterbij te brengen. ‘Kenau’ is een Nederlandse historische avonturenfilm uit 2014 van regisseur Maarten Treurniet. De film gaat over de legendarische persoon Kenau Simonsdochter Hasselaer met daarbij het Beleg van Haarlem (1572-73) op de achtergrond spelend. De naam Kenau is synoniem komen te staan voor manwijf.

Het is het najaar van 1572 en de zaken van ondernemersvrouw Kenau Simonsdochter Hasselaer (Monic Hendrickx), die een scheepswerf beheert, lijken goed te gaan ondanks de Tachtigjarige Oorlog die aan de gang is. Echter, Kenau heeft het moeilijk met haar dochters, vooral haar jongste Geertruid is losgeslagen in haar geloofsopvattingen en heimelijk verliefd op Pieter Ripperda, de zoon van de gouverneur van de stad Haarlem.

Na een beeldenstorm in de Sint Bavokerk worden Pieter, Geertruid en andere jongelingen opgepakt en naar Utrecht gezonden. Daar worden de jongeren tot de brandstapel veroordeeld en Kenau met haar oudste dochter Kathelijne komen net te laat om bezwaar te maken. Kathelijne weet haar jongste zus nog uit haar lijden te verlossen door middel van een pistoolschot. Teruggekeerd in Haarlem lijkt de Spaanse gezagvoerder Don Fadrique op weg naar de stad met zijn leger, waarmee hij daarvoor het bloedbad van Naarden heeft aangericht. Op het eerst lijkt Kenau geen interesse te hebben om haar stad te gaan verdedigen tegen de Spanjaarden, mede door de verbittering om de dood van haar jongste dochter. Maar na het verraad van stadsregent Cornelis Duyff gaat ze overstag en schenkt haar scheepswerf hout voor het versterken van de stadspoorten.

Tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573) gaat de weduwe de strijd aan met de Spanjaarden en voert ze een groep Haarlemse vrouwen aan. Door haar strijd op de muren van de stad loopt ze het gevaar haar enige dochter ook nog te verliezen. Met haar vrouwenleger weet ze een aanval van de Spanjaarden te verijdelen door teer, vuur en buskruit te gebruiken en weet zo de Sint Janspoort te redden.

Filmavond: Kenau

Filmhuis Bredevoort toont op 7 mei 2022 de film Kenau in het Grachthuys in Bredevoort om het jaar 1572 via het medium film dichterbij te brengen. ‘Kenau’ is een Nederlandse historische avonturenfilm uit 2014 van regisseur Maarten Treurniet. De film gaat over de legendarische persoon Kenau Simonsdochter Hasselaer met daarbij het Beleg van Haarlem (1572-73) op de achtergrond spelend. De naam Kenau is synoniem komen te staan voor manwijf.

Het is het najaar van 1572 en de zaken van ondernemersvrouw Kenau Simonsdochter Hasselaer (Monic Hendrickx), die een scheepswerf beheert, lijken goed te gaan ondanks de Tachtigjarige Oorlog die aan de gang is. Echter, Kenau heeft het moeilijk met haar dochters, vooral haar jongste Geertruid is losgeslagen in haar geloofsopvattingen en heimelijk verliefd op Pieter Ripperda, de zoon van de gouverneur van de stad Haarlem.

Na een beeldenstorm in de Sint Bavokerk worden Pieter, Geertruid en andere jongelingen opgepakt en naar Utrecht gezonden. Daar worden de jongeren tot de brandstapel veroordeeld en Kenau met haar oudste dochter Kathelijne komen net te laat om bezwaar te maken. Kathelijne weet haar jongste zus nog uit haar lijden te verlossen door middel van een pistoolschot. Teruggekeerd in Haarlem lijkt de Spaanse gezagvoerder Don Fadrique op weg naar de stad met zijn leger, waarmee hij daarvoor het bloedbad van Naarden heeft aangericht. Op het eerst lijkt Kenau geen interesse te hebben om haar stad te gaan verdedigen tegen de Spanjaarden, mede door de verbittering om de dood van haar jongste dochter. Maar na het verraad van stadsregent Cornelis Duyff gaat ze overstag en schenkt haar scheepswerf hout voor het versterken van de stadspoorten.

Tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573) gaat de weduwe de strijd aan met de Spanjaarden en voert ze een groep Haarlemse vrouwen aan. Door haar strijd op de muren van de stad loopt ze het gevaar haar enige dochter ook nog te verliezen. Met haar vrouwenleger weet ze een aanval van de Spanjaarden te verijdelen door teer, vuur en buskruit te gebruiken en weet zo de Sint Janspoort te redden.

START

7 mei 2022

EIND

7 mei 2022

LOCATIE

Bredevoort (Gld)

ORGANISATOR

Filmhuis Bredevoort
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON