450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Graaf mee met de archeologen

START

15 oktober 2022

EIND

15 oktober 2022

LOCATIE

Zutphen (Gld)

ORGANISATOR

Erfgoedcentrum Zutphen
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Archeologen zoeken in de bodem naar sporen uit het verleden. Dit is zorgvuldig werk dat voorzichtig uitgevoerd moet worden, waardoor het vaak niet mogelijk is om een opgraving te bezoeken. Maar zaterdag 15 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur, kun je niet alleen een opgraving komen bezoeken – je mag zelfs mee graven!

De archeologen van de gemeente Zutphen graven op 15 oktober naar de ondergrondse resten van de Spanjaardspooort in het Vogelpark in Zutphen. Deze poort dankt zijn naam aan de Spaanse inval in 1572 – voor Zutphen een rampjaar. In november van dat jaar stond Don Frederik van Toledo, de hertog van Alva, met zijn troepen voor de poort…

Op 15 oktober moeten muren worden vrij gegraven, en schoon getroffeld, we moeten vondsten verzamelen en zoeken met de metaaldetector en de muurresten worden zorgvuldig ingemeten. Kom je helpen zoeken?

Tijdens de opgraving op zaterdag 15 oktober is er nog veel meer te doen voor jong en oud:
• Workshops archeologie (leer bijvoorbeeld werken met de metaaldetector). Vrijwilligers van het metaaldetectieteam zijn aanwezig met hun metaaldetectoren en je kunt met hen mee op jacht naar voorwerpen in de grond
• Buitententoonstelling over de Geboorte van Nederland in de Achterhoek
• ArcheoHotspot (vanaf 13 uur)
In het Baudartius naast de Spanjaardspoort zijn boeiende lezingen over archeologie, de omgeving en historie van dit gebied. De lezingen starten elk heel uur:
• 10.00 uur Archeoloog Michel Groothedde – 1572, Geboorte van Nederland in de Achterhoek
• 11.00 uur Archeoloog Jos van Dalfsen – Wat is archeologie, wat doe je, hoe werk je?
• 12.00 uur Constant Willems – Bouwhistorische lezing over de Nieuwstadspoort
• 13.00 uur Michel Groothedde – 1572, Geboorte van Nederland in de Achterhoek
• 14.00 uur Jos van Dalfsen – Wat is archeologie, wat doe je, hoe werk je?
• 15.00 uur Constant Willems – Bouwhistorische lezing over de Nieuwstadspoort
Graaf mee met de archeologen: 10 tot 16 uur, Vogelpark Zutphen (ingang tussen Isendoornstraat 1 en 3).Elk uur een lezing in het Baudartius, inloop bij de eerste lezing is 9.45 uur. Laatste lezing start om 15 uur.

Aanmelden is niet nodig. Wie dat fijn vindt, kan zelf werkhandschoenen meenemen.
Mocht je nog meer willen weten: https://erfgoedcentrumzutphen.nl/ontdekken/ontdek/activiteiten/746-graaf-mee-uniek-archeologieproject-op-15-oktober

Graaf mee met de archeologen

Archeologen zoeken in de bodem naar sporen uit het verleden. Dit is zorgvuldig werk dat voorzichtig uitgevoerd moet worden, waardoor het vaak niet mogelijk is om een opgraving te bezoeken. Maar zaterdag 15 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur, kun je niet alleen een opgraving komen bezoeken – je mag zelfs mee graven!

De archeologen van de gemeente Zutphen graven op 15 oktober naar de ondergrondse resten van de Spanjaardspooort in het Vogelpark in Zutphen. Deze poort dankt zijn naam aan de Spaanse inval in 1572 – voor Zutphen een rampjaar. In november van dat jaar stond Don Frederik van Toledo, de hertog van Alva, met zijn troepen voor de poort…

Op 15 oktober moeten muren worden vrij gegraven, en schoon getroffeld, we moeten vondsten verzamelen en zoeken met de metaaldetector en de muurresten worden zorgvuldig ingemeten. Kom je helpen zoeken?

Tijdens de opgraving op zaterdag 15 oktober is er nog veel meer te doen voor jong en oud:
• Workshops archeologie (leer bijvoorbeeld werken met de metaaldetector). Vrijwilligers van het metaaldetectieteam zijn aanwezig met hun metaaldetectoren en je kunt met hen mee op jacht naar voorwerpen in de grond
• Buitententoonstelling over de Geboorte van Nederland in de Achterhoek
• ArcheoHotspot (vanaf 13 uur)
In het Baudartius naast de Spanjaardspoort zijn boeiende lezingen over archeologie, de omgeving en historie van dit gebied. De lezingen starten elk heel uur:
• 10.00 uur Archeoloog Michel Groothedde – 1572, Geboorte van Nederland in de Achterhoek
• 11.00 uur Archeoloog Jos van Dalfsen – Wat is archeologie, wat doe je, hoe werk je?
• 12.00 uur Constant Willems – Bouwhistorische lezing over de Nieuwstadspoort
• 13.00 uur Michel Groothedde – 1572, Geboorte van Nederland in de Achterhoek
• 14.00 uur Jos van Dalfsen – Wat is archeologie, wat doe je, hoe werk je?
• 15.00 uur Constant Willems – Bouwhistorische lezing over de Nieuwstadspoort
Graaf mee met de archeologen: 10 tot 16 uur, Vogelpark Zutphen (ingang tussen Isendoornstraat 1 en 3).Elk uur een lezing in het Baudartius, inloop bij de eerste lezing is 9.45 uur. Laatste lezing start om 15 uur.

Aanmelden is niet nodig. Wie dat fijn vindt, kan zelf werkhandschoenen meenemen.
Mocht je nog meer willen weten: https://erfgoedcentrumzutphen.nl/ontdekken/ontdek/activiteiten/746-graaf-mee-uniek-archeologieproject-op-15-oktober

START

15 oktober 2022

EIND

15 oktober 2022

LOCATIE

Zutphen (Gld)

ORGANISATOR

Erfgoedcentrum Zutphen
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON