450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Congres Coornhert 500 jaar

START

20 april 2022

EIND

20 april 2022

LOCATIE

Haarlem (NH)

ORGANISATOR

Coornhert Stichting Haarlem
h

PROGRAMMA

https://www.coornherthaarlem.nl

E-MAIL

TELEFOON

Een congres ter gelegenheid van de 500ste geboortejaar van Dirk Volkertsz. Coornhert, georganiseerd door Coornhert Stichting Haarlem. Coornhert had specifieke denkbeelden op het gebied van tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid en een rechtvaardige samenleving. Hij was theoloog en filosoof, grafisch kunstenaar, schrijver, dichter, drukker, uitgever, humanistisch geleerde, taalvernieuwer, letterkundige, stadssecretaris van Haarlem, notaris, toneelschrijver, musicus én misschien de auteur van het Wilhelmus. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de Opstand  en vooraanstaand adviseur en medestander van Willem van Oranje.

Dit congres vormt de start van het Coornhert500-jaar 2022, waarin het vijfhonderdste geboortejaar van de humanist Dirck Volckertszoon Coornhert wordt herdacht en gevierd. Naast voordrachten van een zestal sprekers, wordt op dit congres de recent ingestelde Coornhertprijs uitgereikt. Tevens wordt het eerste exemplaar gepresenteerd van een opstellenbundel over (in)tolerantie in de huidige samenleving.

Thema van het congres is de vraag wat onze (in)tolerantie zegt over de toestand van de samenleving , over de democratie, over de rechtstaat, over het sociale leven en over de ruimte die religie en andere levensovertuigingen krijgen. De bedoeling is ideeën uit te wisselen over hoe de maatschappij en wijzelf verdraagzamer kunnen worden.

Programma
Vanaf 10.00 ontvangst met koffie/thee
10.45
• welkom door Jos Wienen, burgemeester van Haarlem
• inleiding door Wim Cerutti
• Coornhertlezing door Mardjan Seighali: Eerst de mens
• Kees Schuyt: Hoeveel tolerantie kan een samenleving verdragen?
• Lofti El Hamidi: Tolerantie, brandstof voor de smeltoven
• vragen/discussie
• uitreiking door Gerlof Verwey van het eerste exemplaar
van de opstellenbundel De contactloze samenleving.
Hoe we de ware tolerantie terugvinden
12.45 aanvang lunch
14.00 • uitreiking Coornhertprijs
• Paul van Tongeren: Over tolerantie, waarheid en geduld
• Geert Corstens: Voorbij de tolerantie: barmhartigheid en vergeving
• thee-/koffiepauze
• Bastiaan Rijpkema: Sporen van een nieuwe tolerantie
• vragen/discussie; afsluiting
16.30 • aperitief
17.30 • einde bijeenkomst

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Het congres is op uitnodiging en na voorinschrijving vrij toegankelijk. U gelieve zich vóór 5 april in te schrijven via
www.coornherthaarlem.nl/inschrijven

Congres Coornhert 500 jaar

Een congres ter gelegenheid van de 500ste geboortejaar van Dirk Volkertsz. Coornhert, georganiseerd door Coornhert Stichting Haarlem. Coornhert had specifieke denkbeelden op het gebied van tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid en een rechtvaardige samenleving. Hij was theoloog en filosoof, grafisch kunstenaar, schrijver, dichter, drukker, uitgever, humanistisch geleerde, taalvernieuwer, letterkundige, stadssecretaris van Haarlem, notaris, toneelschrijver, musicus én misschien de auteur van het Wilhelmus. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de Opstand  en vooraanstaand adviseur en medestander van Willem van Oranje.

Dit congres vormt de start van het Coornhert500-jaar 2022, waarin het vijfhonderdste geboortejaar van de humanist Dirck Volckertszoon Coornhert wordt herdacht en gevierd. Naast voordrachten van een zestal sprekers, wordt op dit congres de recent ingestelde Coornhertprijs uitgereikt. Tevens wordt het eerste exemplaar gepresenteerd van een opstellenbundel over (in)tolerantie in de huidige samenleving.

Thema van het congres is de vraag wat onze (in)tolerantie zegt over de toestand van de samenleving , over de democratie, over de rechtstaat, over het sociale leven en over de ruimte die religie en andere levensovertuigingen krijgen. De bedoeling is ideeën uit te wisselen over hoe de maatschappij en wijzelf verdraagzamer kunnen worden.

Programma
Vanaf 10.00 ontvangst met koffie/thee
10.45
• welkom door Jos Wienen, burgemeester van Haarlem
• inleiding door Wim Cerutti
• Coornhertlezing door Mardjan Seighali: Eerst de mens
• Kees Schuyt: Hoeveel tolerantie kan een samenleving verdragen?
• Lofti El Hamidi: Tolerantie, brandstof voor de smeltoven
• vragen/discussie
• uitreiking door Gerlof Verwey van het eerste exemplaar
van de opstellenbundel De contactloze samenleving.
Hoe we de ware tolerantie terugvinden
12.45 aanvang lunch
14.00 • uitreiking Coornhertprijs
• Paul van Tongeren: Over tolerantie, waarheid en geduld
• Geert Corstens: Voorbij de tolerantie: barmhartigheid en vergeving
• thee-/koffiepauze
• Bastiaan Rijpkema: Sporen van een nieuwe tolerantie
• vragen/discussie; afsluiting
16.30 • aperitief
17.30 • einde bijeenkomst

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Het congres is op uitnodiging en na voorinschrijving vrij toegankelijk. U gelieve zich vóór 5 april in te schrijven via
www.coornherthaarlem.nl/inschrijven

START

20 april 2022

EIND

20 april 2022

LOCATIE

Haarlem (NH)

ORGANISATOR

Coornhert Stichting Haarlem
h

PROGRAMMA

https://www.coornherthaarlem.nl

E-MAIL

TELEFOON