450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Ontzet wandeling Alkmaar

START

5 juni 2023

EIND

5 juni 2023

LOCATIE

Alkmaar (NH)

ORGANISATOR

Historische Vereniging Alkmaar
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Rond dit jubileumjaar 2023 en de waarden die daaraan zijn gekoppeld hebben de gidsen van de Historische Vereniging Alkmaar enkele wandelingen uitgezet. Dit is de tweede wandeling in de reeks.

450 jaar geleden stonden Alkmaarders op de stadsmuren om hun stad en dus hun leven te verdedigen. Vooral vanuit het noorden werd de stad belegerd. Eeuwen eerder speelden die stadsmuren een andere rol. De Hollandse graven heersten over Kennemerland, maar de West-Friezen wilden zich niet onderwerpen aan het gezag van de graaf en vochten voor hun vrijheid. Alkmaar was een grensplaats met een belangrijke militaire functie. Door het stadsrecht dat Alkmaar in 1254 kreeg van de Hollandse graaf mocht het verdedigingswerken bouwen. Langs de weg naar West-Friesland, de Munnikenweg, werden dwangburchten gebouwd. Uiteindelijk werden de West-Friezen in 1299 onderworpen, ze waren hun vrijheid kwijt. De restanten van deze geschiedenis vinden we nog steeds in de Oudorperpolder.

De wandeling vindt plaats op 5 juni 2023 en start om 19:00 uur ’s avonds vanaf basisschool de Zes Wielen, Munnikenweg 18. U bent van harte welkom om met onze gidsen mee te lopen, u hoeft geen lid te zijn van de Historische Vereniging en deelname is gratis.

Ontzet wandeling Alkmaar

Rond dit jubileumjaar 2023 en de waarden die daaraan zijn gekoppeld hebben de gidsen van de Historische Vereniging Alkmaar enkele wandelingen uitgezet. Dit is de tweede wandeling in de reeks.

450 jaar geleden stonden Alkmaarders op de stadsmuren om hun stad en dus hun leven te verdedigen. Vooral vanuit het noorden werd de stad belegerd. Eeuwen eerder speelden die stadsmuren een andere rol. De Hollandse graven heersten over Kennemerland, maar de West-Friezen wilden zich niet onderwerpen aan het gezag van de graaf en vochten voor hun vrijheid. Alkmaar was een grensplaats met een belangrijke militaire functie. Door het stadsrecht dat Alkmaar in 1254 kreeg van de Hollandse graaf mocht het verdedigingswerken bouwen. Langs de weg naar West-Friesland, de Munnikenweg, werden dwangburchten gebouwd. Uiteindelijk werden de West-Friezen in 1299 onderworpen, ze waren hun vrijheid kwijt. De restanten van deze geschiedenis vinden we nog steeds in de Oudorperpolder.

De wandeling vindt plaats op 5 juni 2023 en start om 19:00 uur ’s avonds vanaf basisschool de Zes Wielen, Munnikenweg 18. U bent van harte welkom om met onze gidsen mee te lopen, u hoeft geen lid te zijn van de Historische Vereniging en deelname is gratis.

START

5 juni 2023

EIND

5 juni 2023

LOCATIE

Alkmaar (NH)

ORGANISATOR

Historische Vereniging Alkmaar
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON