450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Plaatsing kanonnen Oldenzaal

START

1 april 2023

EIND

1 april 2023

LOCATIE

Oldenzaal (Ov)

ORGANISATOR

Gemeente Oldenzaal
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON

Het initiatief van een particuliere werkgroep heeft ertoe geleid dat Oldenzaal twee kanonnen uit Hellevoetsluis voor 10 jaar in bruikleen mag nemen. Op zaterdag 1 april om 11.00 uur gaan we de kanonnen plaatsen. Op locaties die een nauwe relatie hebben met de rijke historie van Oldenzaal, nl bij de oude Deurningerpoort en bij de Steenpoort. Hier kwamen de belangrijke wegen vanuit het westen (Deventer) Oldenzaal binnen, waar al het toenmalige (handels)verkeer passeerde. Een mooie plek om het verhaal van de diverse belegeringen uit de Tachtigjarige Oorlog en de verdediging van Oldenzaal te presenteren. Niet om de oorlog te benadrukken, maar juist om stil te staan bij de vrijheid die het ons bracht.

Locatie: Deuringerstraat-Vestingstraat Oldenzaal

Plaatsing kanonnen Oldenzaal

Het initiatief van een particuliere werkgroep heeft ertoe geleid dat Oldenzaal twee kanonnen uit Hellevoetsluis voor 10 jaar in bruikleen mag nemen. Op zaterdag 1 april om 11.00 uur gaan we de kanonnen plaatsen. Op locaties die een nauwe relatie hebben met de rijke historie van Oldenzaal, nl bij de oude Deurningerpoort en bij de Steenpoort. Hier kwamen de belangrijke wegen vanuit het westen (Deventer) Oldenzaal binnen, waar al het toenmalige (handels)verkeer passeerde. Een mooie plek om het verhaal van de diverse belegeringen uit de Tachtigjarige Oorlog en de verdediging van Oldenzaal te presenteren. Niet om de oorlog te benadrukken, maar juist om stil te staan bij de vrijheid die het ons bracht.

Locatie: Deuringerstraat-Vestingstraat Oldenzaal

START

1 april 2023

EIND

1 april 2023

LOCATIE

Oldenzaal (Ov)

ORGANISATOR

Gemeente Oldenzaal
h

PROGRAMMA

E-MAIL

TELEFOON