450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Vreedzaam samenleven

START

31 maart 2022

EIND

21 april 2022

LOCATIE

Edam-Volendam (NH)

ORGANISATOR

't Nut afd Edam i.s.m. stichting Joods Verleden Edam
h

PROGRAMMA

https://www.joodsverledenedam.nl

E-MAIL

TELEFOON

Op de Joodse begraafplaats op het Oorgat in Edam staan  14 zerken. Tussen circa 1780 en 1880 zijn hier echter 223 mensen begraven. Hun namen staan vermeld in het zorgvuldig bijgehouden Begravingsregister. In deze periode had de Joodse gemeenschap een synagoge, een ritueel bad, een eigen schooltje en een begraafplaats. Zij leefden in vrede met de andere Edammers.

Op 31 maart vertelt Victor Brilleman in gebouw De Swaen in Edam over het Joods Verleden in Edam. Op 21 april gevolgd door een excursie naar de Portugese Synagoge in Amsterdam.

De organisatie is in handen van ’t Nut afd Edam i.s.m. stichting Joods Verleden Edam. www.nutedam.nl – www.joodsverledenedam.nl

Vreedzaam samenleven

Op de Joodse begraafplaats op het Oorgat in Edam staan  14 zerken. Tussen circa 1780 en 1880 zijn hier echter 223 mensen begraven. Hun namen staan vermeld in het zorgvuldig bijgehouden Begravingsregister. In deze periode had de Joodse gemeenschap een synagoge, een ritueel bad, een eigen schooltje en een begraafplaats. Zij leefden in vrede met de andere Edammers.

Op 31 maart vertelt Victor Brilleman in gebouw De Swaen in Edam over het Joods Verleden in Edam. Op 21 april gevolgd door een excursie naar de Portugese Synagoge in Amsterdam.

De organisatie is in handen van ’t Nut afd Edam i.s.m. stichting Joods Verleden Edam. www.nutedam.nl – www.joodsverledenedam.nl

START

31 maart 2022

EIND

21 april 2022

LOCATIE

Edam-Volendam (NH)

ORGANISATOR

't Nut afd Edam i.s.m. stichting Joods Verleden Edam
h

PROGRAMMA

https://www.joodsverledenedam.nl

E-MAIL

TELEFOON