450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Strijd om het Haarlemmermeer

Bron: Haarlems Dagblad

Op 15 januari besteedde het Haarlems Dagblad aandacht aan de publicatie van Ralph van der Lans over de Strijd om het Haarlemmermeer:

Wilt u de publicatie lezen: u kunt terecht op onze Ontdek pagina, kies daarna voor “Publicaties”.
Of klik hier

Lees hier het hele artikel

KONING BIJ START LANDELIJK HERDENKINGSJAAR 1572

Bron: RVD

Zijne Majesteit de Koning woont donderdagmiddag 24 maart in Brielle de start bij van het landelijke herdenkingsjaar 1572. In het herdenkingsjaar staan vier waarden centraal die al sinds de Tachtigjarige Oorlog in het geding zijn: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid, met aandacht voor hun actuele context. Op 1 april 1572 namen watergeuzen Den Briel in, die als eerste stad in de Nederlanden vrij bleef van de Spaanse landsheer.

Lees hier het hele artikel

Bijna 450 jaar geleden begon de opstand waaruit Nederland werd geboren

Bron: Algemeen Dagblad

Het jaar 1572 vormde een kantelpunt in de vaderlandse geschiedenis. Nederland werd geboren. Volgend jaar wordt dat feit groots herdacht door het hele land.

Lees hier het hele artikel

Gelre 1572, op weg naar 2022: herdenken en vieren

Bron: Erfgoed Gelderland

“Wie wil herdenken doet er goed aan om zich eerst af te vragen wat er 450 jaar na dato te herdenken of te vieren is. Voor Gelderland bleek het nog niet zo eenvoudig om een antwoord op deze vraag te geven. Daarom onderzochten wij de afgelopen maanden de situatie in het hertogdom Gelre in 1572”, schrijven Marianne en Johan in hun inleiding. Met het onderzoek worden een aantal hiaten in de kennis over Gelre in 1572 gevuld, maar het onderzoek riep ook nieuwe vragen op.

Lees hier het hele artikel

Herdenking Achterhoeks frontgebied in Tachtigjarige Oorlog

Bron: de Gelderlander

Vijf Achterhoekse gemeenten herdenken in 2022 het jaar 1572. Dat jaar – cruciaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) – wordt ook wel gezien als de geboorte van Nederland.

Voor de Achterhoek was het een begin van een periode waarin de regio frontgebied was. De gemeenten die de oorlog herdenken zijn Aalten, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk en Berkelland.

Lees hier het hele artikel

2022: een nationaal jubileum

Bron: Briels Nieuwsland

Volgend jaar vieren we op grootse wijze de inname van Den Briel in 1572. Het is dan immers 450 jaar geleden dat de Watergeuzen – door toeval – hun schepen richting deze stad stuurden en het Spaansgezinde stadsbestuur afzetten. Zonder noemenswaardige weerstand omdat het Spaanse garnizoen naar het zuiden was gehaald. Van geweldige heroïek was dan ook geen sprake, al moest voor het rammeien van de Noordpoort ongetwijfeld nog wel enige spierkracht aangewend worden.

Lees hier het hele artikel

De geboorte van Nederland… wie mag ik feliciteren?

Bron: Over de Muur

De nationale herdenking van de ‘geboorte van Nederland’ in 2022 belooft een prachtig, geschakeerd initiatief te worden waarin veel plaats is voor verhalen uit alle hoeken van Nederland. Maar net als in 2018 stopt de herinnering aan de landsgrenzen, betoogt Bram Caers.

Lees hier het hele artikel

Via De Spaanse Weg mee op de e-bike

Bron: Vereniging Nederlandse Vestingsteden
Foto’s: Sonny Rosenbrink

De route gaat langs 20 vestingsteden en start in het Zeeuwse Hulst en eindigt in het Drentse Coevorden. De totale route is maar liefst 525 km lang, maar u kunt de route ook in kortere afstanden rijden.

Lees hier het hele artikel

Plannen voor boek, toneelstuk en schoollessen historische Slag Zuiderzee

Bron: Noord-Hollands Dagblad

De zeven West-Friese gemeenten gaan elk ruim veertien mille bijdragen aan de viering ‘Slag op de Zuiderzee van 11 oktober 1573’. Daarnaast doen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen voor negen mille per gemeente ook mee aan de landelijke viering ‘De geboorte van Nederland 1572.

Lees hier het hele artikel

Zutphense huizenmarkt in beginjaren tachtigjarige oorlog

Bron: Erfgoedcentrum Zutphen

Dat is wat prins Maurits van Oranje gezien moet hebben toen hij in 1591, na de voltooiing van zijn belegering van Zutphen, de stad binnentrok. Als we dit beeld voor waarheid aannemen, moet Zutphen destijds vrijwel geheel in de as hebben gelegen. Er ontstaat dan ook enige twijfel als de bron van dit citaat tegen het licht wordt gehouden: Vervolch van de Nederlantsche Oorloghen ende geschiedenissen,1 pas uitgegeven in 1630. Aangezien dit een tijd was waarin de Spaanse zijde in de hele noordelijke Nederlanden als vijand werd beschouwd, zal deze vast niet vrij zijn geweest van enige Staatse propaganda.

Lees hier het hele artikel

Discussie over geschiedenis krijgt trekjes van een hedendaagse beeldenstorm

Bron: Nederlands Dagblad

Je hebt meningen en je hebt feiten. Dat onderscheid leek duidelijk. Maar tegenwoordig lijkt het steeds meer te vervagen. Meningen presenteren een werkelijkheid op basis van (alternatieve) feiten, maar deze worden zeker niet door iedereen als feiten geaccepteerd. Het vertroebelt het publieke debat. Het sluit tegelijk aan bij de ervaring dat het zo verschrikkelijk moeilijk is elkaar in een debat te overtuigen.

Lees hier het hele artikel

Linies uit Tachtigjarige Oorlog opgegraven bij Spijk

Bron: Reformatorisch Dagblad

Archeologische onderzoekers hebben bij Spijk bij Zevenaar linies uit de Tachtigjarige Oorlog opgegraven. De zogenoemde circumvallatielinies werden aangelegd rond steden om te voorkomen dat vijandelijke legers versterkingen en voorraden konden ontvangen. De linies bij Spijk lagen rondom Schenkenschans, dat tegenwoordig in Duitsland ligt. Dat meldt Rijkswaterstaat, dat bij Spijk een overnachtingshaven gaat aanleggen.

Lees hier het hele artikel

Nieuwe leden

Nieuws vanuit SW 1572

We mogen zeven nieuwe gemeenten verwelkomen: Bergen (N-H), Oegstgeest (Z-H), Oost Gelre (Gld), Schouwen-Duiveland (Zl), Veere (Zl), Waterland (N-H) en Winterswijk (Gld) hebben zich aangemeld.

1572 – 1672

Nieuws vanuit SW 1572

Het jaar 2022 staat voor SW 1572 in het teken van het herdenken en actueel maken van de Geboorte van Nederland. 1572 staat in ons geheugen gegrift als het begin van de opstand van Willem van Oranje en het moment waarop zijn campagne voet aan de grond kreeg in de Noordelijke Nederlanden. Het werd het begin van de lastige geboorte van een land, de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 2022 wordt ook aandacht besteed aan een andere belangrijke gebeurtenis in onze geschiedenis, het Rampjaar in 1672. In dit jaar lukte het Oranje’s achterkleinzoon stadhouder Willem III ternauwernood een buitenlandse invasie te voorkomen. Het Platform Rampjaar Herdenking organiseert en presenteert diverse activiteiten door het hele land die betrekking hebben op het jaar waarin de Nederlandse Republiek.

Meer informatie vindt u op www://rampjaarherdenking.nl.

Slag op de Zuiderzee van nationaal belang

Bron: Noord-Hollands Dagblad

De zeven West-Friese gemeenten gaan mogelijk gezamenlijk in oktober 2023 de Slag op de Zuiderzee herdenken. Er wordt dan gevierd dat de Watergeuzen 450 jaar geleden tijdens de Tachtigjarige Oorlog op het Hoornse Hop de Spaanse vloot in de pan hakten en daarmee medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van Nederland.

West-Friese gemeenten trekken mogelijk geld uit voor 450 jaar Slag op de Zuiderzee

Bron: Noord-Hollands Dagblad

De zeven West-Friese gemeenten gaan mogelijk gezamenlijk in oktober 2023 de Slag op de Zuiderzee herdenken. Er wordt dan gevierd dat de Watergeuzen 450 jaar geleden tijdens de Tachtigjarige Oorlog op het Hoornse Hop de Spaanse vloot in de pan hakten en daarmee medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van Nederland.

Lees hier het hele artikel

Onderzoek naar 1572 in Gelderland

Bron: Erfgoed Gelderland

Het jaar 1572 wordt ook wel de ‘geboorte van Nederland’ genoemd. Voor de inwoners van Gelderland was het een jaar om snel te vergeten. In 2022 worden er door gemeenten in heel Nederland verschillende activiteiten georganiseerd rondom de gebeurtenissen in 1572. In Gelderland hebben zes gemeenten de handen ineen geslagen om het Gelderse verhaal te vertellen. Ter voorbereiding op de herdenkingsactiviteiten van 2022 werken stagiairs Marianne Kasteel en Johan Visser op dit moment bij Erfgoed Gelderland aan een literatuur- en objectonderzoek. In onderstaand interview vertellen zij hier meer over én doen zij een beroep op de Gelderse erfgoedorganisaties.

Lees hier het hele artikel

Laten we duimen dat het Museum Haarlem weer open mag

Bron: Haarlems Dagblad

„We duimen dat we weer open mogen. Duimen jullie mee?” Laura van der Wijden, directeur van het Museum Haarlem, hoopt dat ze de deuren op 26 mei kan heropenen. Zij en haar vrijwilligers hebben veel te bieden.

Lees hier het hele artikel

Dordrecht na 450 jaar opnieuw toneel Statenvergadering,
in modern jasje

Bron: AD De Dordtenaar

De Statenvergadering van 1572 krijgt 450 jaar later een staartje: in 2022 is Dordrecht opnieuw het toneel van een vergadering van Nederlandse steden.

Lees hier het hele artikel

Vlissingen zoekt ideeën themajaar 1572

Bron: Vlissingse Bode

De gemeente Vlissingen is op zoek naar ideeën en initiatieven voor het themajaar 1572 dat volgend jaar wordt gehouden. Het is dan 450 jaar geleden dat de Vlissingers zich uit eigen beweging ontdeden van de Spaanse bezetters. Voor de viering van 450 jaar vrijheid heeft de gemeente subsidies beschikbaar.

Lees hier het hele artikel

Historisch belang van 6 april 1572 is gigantisch

Bron: Vlissingse Bode

Stadshistoricus Peter van Druenen windt er geen doekjes om: “Het historisch belang van 1572 is voor Vlissingen gigantisch. De stad heeft zelfs een bedankbrief gekregen van Willem van Oranje die Vlissingen ook extra privileges heeft gegeven als dank”.

Lees hier het hele artikel

Het afgesloten Haarlem

Bron: Holland historisch tijdschrift

Het zijn barre tijden, zoveel is zeker. Veel mensen werken al maanden thuis, en onze vrijheden zijn ingeperkt door verschillende maatregelen. De meest vergaande is misschien wel de avondklok. Ook in de geschiedenis zijn tal van voorbeelden te vinden van Hollanders die begrensd waren in hun bewegingsvrijheid. Een goed voorbeeld vormen de Haarlemmers, tijdens het beleg van hun stad door de Spanjaarden in de jaren 1572-1573.

Lees hier het hele artikel

Vlissingen knoopt al jaren de verkeerde Spanjaard op

Bron: Vlissingse Bode

Op 6 april 1572 ontdeden de Vlissingers zich uit eigen beweging van de Spaanse overheersers. Een Spanjaard die niets van de revolte wist en kort na de omwenteling in Vlissingen arriveerde, moest het bekopen met zijn leven. Al jaren wordt verteld dat de hooggeplaatste edelman Don Pacheco op het Bellamypark werd opgeknoopt. Maar was hij inderdaad wel een edelman en een neef van de gevreesde Hertog van Alva?

Lees hier het hele artikel

Tachtigjarige Oorlog: de vergeten pagina uit de Oldenzaalse archieven

Bron: Tubantia

De verwikkelingen in Oldenzaal in die periode zijn een onderbelichte pagina in de geschiedenis, betoogt Welman. „Ook omdat er door brandstichtingen en plunderingen niet veel bewaard is gebleven uit die tijd. Toch is hier toen een hoop gebeurd. De Spanjaarden hebben huisgehouden in Oldenzaal, er is hard gevochten om de stad. Dat zegt iets over de strategische positie van Oldenzaal. Het was een belangrijke stad om in handen te hebben.”

Lees hier het hele artikel

1572 in Bredevoort

Bron: Omroep Gelderland

Burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Aalten wil volgend jaar graag aandacht besteden aan de gebeurtenissen in 1572. De Ridders vragen zich af waarom hij dat wil. Het jaar 1572 was namelijk een rampjaar voor Gelderland. Ridder René gaat op onderzoek in Bredevoort.

 

Gratis tentoonstelling 1572-2022

Nieuws vanuit SW 1572

Op de website GeboortevanNederland.nl vindt u meer informatie over het belang van het jaar 1572 in onze geschiedenis – zowel voor toen als nu. Het jaar 1572 en 2022 zijn direct met elkaar verbonden door vier thema’s: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Vanaf 2022 presenteert het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten zich door middel van een basistentoonstelling over heden en verleden. Deze tentoonstelling, gemaakt door het Dordrechts Museum, is digitaal (en gratis) beschikbaar. Hij hoeft alleen nog geprint en geplaatst te worden binnen uw gemeente of instelling. Meer weten? Mail naar mfd.eekhout@dordrecht.nl

Erfgoedinstellingen besteden samen aandacht aan 1572

Nieuws vanuit SW 1572

Het project Geboorte van Nederland vindt plaats door het hele land. Inmiddels hebben zich al 17  erfgoedinstellingen aangesloten. Zij besteden allemaal aandacht aan de jaren 1572 en volgende en het belang daarvan voor het Nederland van nu. Heeft uw instelling ook interesse? Mail naar mfd.eekhout@dordrecht.nl

Aangesloten erfgoedinstellingen:

 • Dordrechts Museum/Hof van Nederland, Dordrecht.
 • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
 • Gorcums Museum, Gorinchem.
 • Historisch Museum Den Briel/De Tachtigjarige Oorlog, Brielle.
 • Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg.
 • Musea Zutphen, Zutphen.
 • Museum De Lakenhal, Leiden.
 • Museum Gouda, Gouda.
 • Museum Haarlem, Haarlem.
 • Museum Prinsenhof, Delft.
 • MuZEEum, Vlissingen.
 • Nationaal Onderduikmuseum, Aalten.
 • Nederlands Vestingmuseum, Naarden.
 • Stadsmuseum Harderwijk, Harderwijk.
 • Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar.
 • Streekarchief Midden-Holland, Gouda.
 • Westfries Museum, Hoorn.