450 jaar op zoek naar

VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERBONDENHEID VERSCHEIDENHEID

450 jaar op zoek naar

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERBONDENHEID
VERSCHEIDENHEID

Publicatie

Dit is geprint toe Zutphen

‘Dit is geprint toe Zutphen’. Thiman en Van Aelst, de eerste Zutphense boekdrukkers in de 16de en 17de eeuw.

In de vijftiende en zestiende eeuw was de boekdrukkunst volop in ontwikkeling. Maar hoe en wanneer deze moderne uitvinding door de stad Zutphen werd omarmd, was nog niet nader onderzocht. Marjolein Koudstaal besloot bij de allereerste boekdrukker in Zutphen te beginnen: Thiman Petersz. Os de Breda, die in 1518 het boekje Costelike scat der geesteliker rijckdoem in Zutphen drukte. Maar de tijd was in Zutphen nog niet rijp: de stad raakte in de loop van de zestiende eeuw in de ban van de ingrijpende politieke ontwikkelingen die zouden leiden tot de Tachtigjarige Oorlog. Pas aan het begin van de zeventiende eeuw zag de volgende boekdrukker een groeiende markt voor boeken in Zutphen: Andries Jansz. van Aelst. Ironisch genoeg bleek de oorlog voor hem niet alleen een ramp, maar ook een zegen. Diverse werken over krijgskunst werden door hem in Zutphen gedrukt of uitgegeven. Marjolein Koudstaal onderzocht de activiteiten en netwerken van deze eerste twee boekdrukkers in Zutphen. In september 2022 zullen de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd als de eerste Zutphense Erfgoedpublicatie.

 

Afbeelding: Het eerst bekende werk dat door Thiman Petersz. Os de Breda in Zutphen werd gedrukt: Costelike scat der geesteliker rijckdoem.

Ontwikkeld door: Marjolein Koudstaal

Contactpersoon: Marjolein Koudstaal

Plaats: Zutphen (Gld)

Gemeente: Zutphen